Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о приемке-передаче документов на хранение [относительно избирательной и другой документации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015
Утратил силу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
територіальної виборчої комісії
____________       _________________________
          (підпис)                   (ініціали (ініціал імені), прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника місцевої державної архівної установи)
____________       _________________________
          (підпис)                    (ініціали (ініціал імені), прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

М. П.

"___"________ 20__ року

АКТ
_______________ N ______
_________________________
                 (місце складання)
про приймання-передавання документів

на ________________________ зберігання
                 (постійне, тимчасове)

Підстава: Закони України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про місцеві вибори".

У зв'язку з офіційним оприлюдненням результатів __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва місцевих виборів)
______________________________________________________________________________ передає,
                                      (повна назва територіальної виборчої комісії із зазначенням регіону)
а ____________________________________________________________________________ приймає
                                                   (найменування місцевої державної архівної установи)
документи фонду N ___________, назва ___________________________________________________
за ____________________ роки, а також довідковий апарат до них:

N з/п

Номери і назви описів

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітка

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ ________________________________________________________________

Усього прийнято справ _________________________________________________________________
                                                                                                                    (цифрами і словами)

ПЕРЕДАВ

ПРИЙНЯВ

____________________________________
   (посада, підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________________________________
   (посада, підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" __________20 __ року

Опрос