Идет загрузка документа (793 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Бюджетный запрос индивидуальный [для формирования местного бюджета по программно-целевому методу]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)
                                          (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                           
КВК

2. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)
                                              (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                                         
КВК, знак відповідального виконавця

3. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
                                                                          (найменування бюджетної програми)                                                                                           
КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

(тис. грн)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос