Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой/внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

Акт
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
______________________________________________________________________________________
                                                             (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: ______________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                               (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

Член групи

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності суб'єкта
первинного фінансового
моніторингу, за який проведено
перевірку:

з "___" ____________ 20__ року
до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (дата, номер видачі документа, ким видано)

Дані про наявність ліцензії: _____________________________________________________________
                                                                (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на ринку цінних паперів, термін дії)

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
_____________________________________________________________________________________

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа
(оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

 

 

 

2

 

 

 

Відповідь на питання 1. _________________________________________________________________

Відповідь на питання 2. _________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

 

 

 

2

 

 

 

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до першого примірника Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ______________________________________________________________

Другий примірник знаходиться у _______________________________________________________________

Підписи робочої групи:

Керівник групи

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

Член групи

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

Примірник Акта перевірки отримав:

_________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

Опрос