Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт обзора электронного документа [относительно контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

____________________________________________________________________________________
                                           (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
________________________________________________________ від "___" ____________ 20__ року
             (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого ___________________________________
____________________________________________________________________, N ______________
                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи        - _________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:
_____________________________________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

 

Примірник N ___

Акт
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
______________________________________________________________________________________
                                                             (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: ______________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                               (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

Член групи

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності суб'єкта
первинного фінансового
моніторингу, за який проведено
перевірку:

з "___" ____________ 20__ року
до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (дата, номер видачі документа, ким видано)

Дані про наявність ліцензії: _____________________________________________________________
                                                                (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на ринку цінних паперів, термін дії)

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
_____________________________________________________________________________________

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа
(оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

 

 

 

2

 

 

 

Відповідь на питання 1. _________________________________________________________________

Відповідь на питання 2. _________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

 

 

 

2

 

 

 

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до першого примірника Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ______________________________________________________________

Другий примірник знаходиться у _______________________________________________________________

Підписи робочої групи:

Керівник групи

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

Член групи

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

Примірник Акта перевірки отримав:

_________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
вилучення документів

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

Я, керівник робочої групи _______________________________________________________________,
                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
під час перевірки ______________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ____________________________________
____________________________________________, N ________ від "___" ____________ 20__ року,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
провів вилучення таких документів _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (перелік вилучених документів)

 

Документи підлягають поверненню
"___" ____________ 20__ року.

Керівник робочої групи

_________
(підпис)

__________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Копію протоколу отримав

_________
(підпис)

__________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року.

Вилучені документи отримав

_________
(підпис)

__________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу від прийняття вилучених документів

_______________________________________________________________________________________
                                   (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
____________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                          (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____________________________________
______________________________________________________________________, N ______________
                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _____________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
2. Член групи -        _____________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівником робочої групи згідно з протоколом _______________________________ було вилучено відповідні документи.
                                                               (дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено таке:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________       (короткий виклад причин відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу від прийняття вилучених документів, 
                 пояснення посадової (уповноваженої) особи стосовно підстав відмови від прийняття вилучених документів)

Додаток: ______________________________________________________________________________
                                  (перелік документів із зазначенням реквізитів та кількості сторінок (словами) кожного документа)

Підписи членів робочої групи:

1. Керівник групи

_________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

_________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

 

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ___

на проведення позапланової безвиїзної перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку _____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
                      (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними
                                учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та
                                       протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
                                 тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням
                                        Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року N 1038)
_____________________________________________________________________________________

ДОРУЧАЮ:

_____________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- керівнику робочої групи;

_____________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- члену робочої групи

провести позапланову безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з питань:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до "___" ____________ 20__ року. _________        ______________
                                                                                                                                                                (підпис)     М. П.         (П. І. Б.)

Уповноважена особа Органу контролю ________________________ _________        ______________
                                                                                                                    (посада)                             (підпис)     М. П.         (П. І. Б.)

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

 

ЗАПИТ

                          У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі
______________________________________________________________________________________
   (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
    фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
      доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
                               знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
                                                                                     від 17 липня 2015 року N 1038)
вимагаю у термін до "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином завірені копії таких документів або інформацію, що міститься в них:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уповноважена особа
Органу контролю

 
________
(підпис)

М. П.

 
________________________
(прізвище, ініціали)

 

Акт
позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" _______________ 20__ року

(дата підписання Акта)

                                  За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі
_____________________________________________________________________________________
  (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
   фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
     доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
  знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року N 1038)

встановлено: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до Акта:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Перевірку провів:

____________________________
                          (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

____________________________
                          (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

Ознайомлений _______________
                                              (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

_______ "___" ____________ 20__ року.
  (підпис)

____________

Опрос