Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт обзора электронного документа [относительно контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

____________________________________________________________________________________
                                           (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
________________________________________________________ від "___" ____________ 20__ року
             (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого ___________________________________
____________________________________________________________________, N ______________
                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявністю), ким видано)
від "___" ____________ 20__ року робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи        - _________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:
_____________________________________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

2. Член групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235
,
від 18.03.2021 р. N 199)

Опрос