Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на проведение (плановой/внеплановой) проверки [относительно профессиональных участников фондового рынка (рынка ценных бумаг)]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ___

на проведення (планової/позапланової) виїзної перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

Я, уповноважена особа Органу контролю _________________________________________________,
                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

ДОРУЧАЮ:

1.

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

- керівнику робочої групи;

2.

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявністю)

- члену робочої групи

провести перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На підставі цього доручення зазначені особи мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб'єкта первинного фінансового моніторингу за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу документи або інформацію, що міститься в них, які необхідні робочій групі для проведення перевірки;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу надання письмових пояснень;

звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, застосування щодо робочої групи насильства;

_____________________________________________________________________________________
    (інші повноваження відповідно до закону)

Керівник робочої групи має право:

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.

Строк перевірки продовжено до "___" ____________ 20__ року. _________           ____________
                                                                                                                                                               (підпис)        М. П.         (П. І. Б.)

Уповноважена особа Органу контролю ________________________ _________           ____________
                                                                                                                   (посада)                             (підпис)        М. П.         (П. І. Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав

_____________
        (посада)

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (за наявністю)

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235
,
від 30.05.2018 р. N 354
,
від 18.03.2021 р. N 199)

Опрос