Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о выделении средств для осуществления природоохранных мер по бюджетной программе КПКРК на год

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.10.2015

ЗАПИТ
про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів

за бюджетною програмою

_____________________________
            (назва бюджетної програми)

КПКВК ________________ на 20___ рік

1. Назва заходу _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Відомості про замовника природоохоронного заходу:

2.1. Повне найменування ________________________________________________________________

2.2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

2.3. Телефон, факс ______________________________________________________________________

2.4. Форма власності ____________________________________________________________________

3. Відомості про виконавця природоохоронного заходу (підприємство, установу, організацію), на балансі якого (якої) обліковується об'єкт (у тому числі незавершене будівництво):

3.1. Повне найменування ________________________________________________________________

3.2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

3.3. Телефон, факс ______________________________________________________________________

3.4. Форма власності ____________________________________________________________________

4. Місце (адреса) реалізації заходу _________________________________________________________

5. Характеристика заходу:

5.1. Мета та головні завдання (план вирішення екологічних проблем та короткий зміст заходу) ______________________________________________________________________________________

5.2. Підстава для виконання (вказати закони України, інші нормативно-правові акти із зазначенням конкретних структурних одиниць)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5.3. Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту (результативні показники) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Проектна документація (указати розробника, ким і коли затверджена) ______________________________________________________________________________________

7. Фінансування природоохоронного заходу (у цінах на дату подання запиту):

7.1. Загальна кошторисна вартість природоохоронного заходу (тис. грн).

7.2. Готовність природоохоронного заходу на дату подання запиту (у % від загальної вартості).

7.3. Видатки на виконання природоохоронного заходу                                                                      КЕКВ

Джерело фінансування

Обсяги фінансування, тис. грн,

загальна кошторисна вартість природоохоронного заходу

планові на _____ рік

фактичні за попередні періоди _____ року

Державний бюджет

 

 

 

Місцеві бюджети, у тому числі:

 

 

 

обласний бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим)

 

 

 

у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

бюджети міст обласного (республіканського - Автономна Республіка Крим) значення, міст Києва та Севастополя, районні бюджети, бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети сіл, селищ, міст районного значення

 

 

 

у тому числі місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

Власні кошти підприємств, установ, організацій

 

 

 

Інші кошти (не заборонені чинним законодавством)

 

 

 

Усього за заходом

 

 

 

8. Строк реалізації природоохоронного заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом).

Керівник

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

 

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Опрос