Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Согласие на обработку персональных данных [кандидата на получение государственной стипендии для выдающихся деятелей науки]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.10.2015

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

народився(лась) "___" ____________ року, паспорт серії ______ N ____________,
виданий ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

місце проживання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року "Про захист персональних даних" шляхом підписання цього тексту даю згоду Міністерству освіти і науки України на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, місце роботи, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*, свідоцтво про народження, громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, вчені звання та наукові ступені тощо) з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

"___" ____________ року   ________   ___________________________
                                                               (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Опрос