Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета результатов профессионально-психологического отбора кандидатов на прохождение службы в подразделения (подразделение) Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2015
Утратил силу

Інв. N ________________________

____________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби до підрозділів (підрозділу) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Дата обстеження

Куди, на яку посаду планується оформлення

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати відбору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

____________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Дата обстеження

Який підрозділ направив

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати відбору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

___________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів поглибленого психологічного вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на керівні посади в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата обстеження

Займана посада

На яку посаду планується кандидат

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати вивчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

___________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку консультацій особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку консультували

Підрозділ

Причина звернення

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Методики,
які використовуються під час проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби та навчання в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Професійно-психологічний відбір

Рекомендовані методики

1

Інженерно-технічне спрямування

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
4. Тепінг-тест. Дослідження сили нервової системи.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Числові ряди". Дослідження логічного мислення.
7. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
8. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
9. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
10. Методика "Незакінчені речення"

2

Адміністративно-господарське спрямування

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
4. Тепінг-тест. Дослідження сили нервової системи.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Числові ряди". Дослідження логічного мислення.
7. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
8. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
9. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
10. Методика "Незакінчені речення"

3

Водії автотранспортних засобів (спеціалізованих)

1. Невербальний тест Р. Кеттелла. Діагностика рівня інтелекту.
2. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Візерунки". Дослідження розвитку просторового уявлення.
7. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
8. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
9. Методика "Незакінчені речення"

4

Охорона

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Методика "Аналогії". Дослідження рівня вербального мислення.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
7. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
8. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
9. Методика "Незакінчені речення"

5

Вступ у навчальний заклад Держспецзв'язку

1. Невербальний тест Р. Кеттелла. Діагностика рівня інтелекту.
2. Характерологічний опитувальник Леонгарда - Шмішека.
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ) (Б. А. Федоршин).
5. Дослідження особистості за допомогою Фрайбургського особистісного опитувальника (FPI).
6. Методика вивчення мотивації навчання у вузі Т. І. Ільїної

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА N ___
про результати професійно-психологічного відбору кандидата для проходження служби (навчання)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження: _____________________________________________________________________

Кандидат на посаду: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога, який проводив дослідження)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу ДКЗ
або керівника підрозділу Держспецзв'язку)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

НАПРАВЛЕННЯ
на проходження професійно-психологічного відбору

кандидата ____________________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який планується на посаду ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета відбору: на службу, навчання.
                                 (необхідне підкреслити)

Направив _____________________________________________________________________________
                                              (посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника
                             підрозділу ДКЗ або його заступника, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу
                                Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особи, яка відповідає за кадрове
                                                                                      забезпечення підрозділу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

Згода на проведення професійно-психологічного відбору (поглибленого психологічного вивчення)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
"___" ____________ ____ року народження, житель _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (адреса проживання)
даю добровільну згоду на проведення мого тестування.

На момент тестування стан здоров'я та самопочуття добрі. Лікарських препаратів та речовин, які б погіршували активність мозку та нервової системи, напередодні та безпосередньо перед тестуванням не вживав(ла).

Зобов'язуюсь не розголошувати відомості стосовно змісту методик та особливостей тестування стороннім особам.

Також хочу повідомити такі відомості щодо обставин, які можуть вплинути на результати професійно-психологічного відбору (поглибленого психологічного вивчення):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ ____ року
(дата)

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

НАПРАВЛЕННЯ
на проходження поглибленого психологічного вивчення

кандидата ____________________________________________________________________________,
                                                                                 (спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета вивчення: призначення на керівну посаду, направлення у відрядження.
                                                                                     (необхідне підкреслити)

Направив _____________________________________________________________________________
                                                (посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника
                              підрозділу ДКЗ або його заступника, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу
                                Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особи, яка відповідає за кадрове
                                                                                    забезпечення підрозділу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

Методики
поглибленого психологічного вивчення, які використовуються в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Поглиблене психологічне вивчення

Рекомендовані методики

1

Призначення на керівні посади

1. Короткий орієнтований тест. Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Індивідуально-типологічний опитувальник (ІТО).
4. Методика оцінки адаптаційних здібностей особистості (багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність - 200").
5. Тест самооцінки індивідуального стилю керівництва О. В. Євтимова.
6. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
7. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик)

2

Довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України

1. Короткий орієнтований тест. Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Тест-опитувальник Г. Айзенка. Дослідження типу темпераменту.
4. Опитувальник невротичних розладів (BVNK).
5. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
6. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
7. Методика порівняння парних таблиць (Л. М. Собчик)

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА N ___
про результати поглибленого психологічного вивчення кандидата, який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України)

_____________________________________________________________________________________
(спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження: _____________________________________________________________________

Кандидат до призначення на керівну посаду (у відрядження) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога, який проводив вивчення)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу ДКЗ
або керівника підрозділу Держспецзв'язку)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА
про результати службового розслідування

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога,
який брав участь у службовому розслідуванні)

"___" ____________ 20__ року

 

ПЕРЕЛІК
психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Обтяжена спадковість психічними захворюваннями

Належать психічні захворювання батьків, а також близьких родичів (сестер і братів кандидатів), які мають високий ризик спадкової обумовленості. Не завжди такі захворювання призводять до аналогічних хвороб у кандидатів, але вірогідність захворювань психічної сфери у різних проявах у них значно вища, ніж в осіб без обтяженої спадковості.

2. Слабкий тип вищої нервової діяльності

Сила процесів збудження та гальмування характеризується витривалістю нервових клітин. Чим вища напруженість діяльності, тим більшу роль починають відігравати типологічні особливості вищої нервової діяльності людини, оскільки вони є вродженими властивостями. Слабкий тип у ситуації стресу характеризується високим ступенем виснажливості, невротичними реакціями, явищами "зриву", які фізіологічно пояснюються тим, що додаткове збудження нервової системи, яке несе стрес, для осіб зі слабким типом нервової системи є непомірно великим.

3. Емоційна нестійкість

Головною умовою оптимального виконання службових завдань є здатність співробітника протистояти ситуаціям стресу. Емоційна нестійкість до стресу, тобто нездатність людини витримувати велике та тривале напруження без шкоди для якості роботи або власного здоров'я, стає протипоказанням для проходження служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), військової служби (далі - служба), навчання у навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - навчання).

4. Висока емоційна збудливість

Висока емоційна збудливість не завжди призводить до явищ емоційної нестійкості, особливо серед осіб холеричного темпераменту, але серед емоційно збудливих значно більше осіб, які у стресових ситуаціях схильні проявляти емоційну нестійкість. Отже, ця якість може бути розцінена як передумова емоційної нестійкості.

5. Низькі адаптаційні можливості нервової системи до навантажень стресового характеру

Це неадекватно великі зрушення фізіологічних показників та уповільнене їх відновлення до нормального рівня. Люди з таким типом реакції прогностично ненадійні для проходження служби або навчання, що пов'язано з підвищеним ризиком розвитку у них в умовах стресових навантажень психосоматичних розладів (неврозів, гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда, виразкової хвороби тощо).

6. Інертність психічних процесів

Проявляється в уповільненому темпі діяльності та засвоєнні навичок роботи, низькій швидкості реакції, утрудненні перебудови навичок і уповільненні переключення з одного виду діяльності на інший та темпі процесів мислення.

7. Недостатність процесів мислення, пам'яті, уваги

Недостатність психічних (пізнавальних) процесів може у низці випадків ускладнювати діяльність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (військовослужбовців) або негативно впливати на них. Вона піддається покращенню шляхом вправ, але потребує створення для кандидата особливих умов під час навчального процесу та практичної діяльності.

8. Акцентуація особистості

За умов достатнього самоконтролю і розвинутих вольових якостей наявність акцентуації характеру не є суттєвим протипоказанням. За сприятливих для характерологічних особливостей умов діяльності акцентовані особистості можуть виконувати професійні та службові обов'язки без значної шкоди для здоров'я та проходження служби (навчання). У разі значної невідповідності характерологічних особливостей умовам діяльності не виключається можливість зриву адаптаційних механізмів із загостренням акцентованих рис характеру, що може призвести до соціальної дезадаптації.

 

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

Опрос