Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о предоставлении (восстановлении) статуса безработного

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2015

Резолюція директора центру зайнятості:
____________________________________
____________________________________
____ ____________ 20__ р._____________
                                                                       (підпис)

 

Директору ______________________________
_______________________ центру зайнятості
_______________________________________
                (П. І. Б. директора центру зайнятості)

гр. _____________________________________
                                  (П. І. Б. безробітного)

ЗАЯВА
про надання (поновлення) статусу безробітного

Прошу до вирішення питання мого працевлаштування надати (поновити) мені статус безробітного відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року N 198.

Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечую себе роботою самостійно.

Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не отримую.

Не є зареєстрованим (зареєстрованою) як суб'єкт підприємницької діяльності.

Не отримую відповідно до законодавства:

допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:

дитиною-інвалідом; інвалідом I групи;

особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;

грошову допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Член особистого селянського господарства

_______________
(так/ні)

Фермер або член фермерського господарства

______________
(так/ні)

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

______________
(так/ні)

Ознайомлений (ознайомлена) з правами та обов'язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Також відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" поінформований про обробку моїх персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої мною для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

____ ____________ 20__ р.             _________________                                     ____________________
                                                                                      (підпис заявника)                                                                (прізвище, ініціали)

(заява із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. N 890)

  

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості

__________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від__________

(залишається у роботодавця)

________________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи - підприємця, місце проживання, телефон)

Центр зайнятості направляє _______________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи)

для працевлаштування на робоче місце (вакансію) _____________________
________________________________________________________________
                                             (назва посади/професії (спеціальності))

відповідно до вашої(го) __________________________________________
                                                 (інформація про потребу у працівниках від ___________ 20__р.,
                                                 договору про організацію та проведення громадських та інших
                                                 робіт тимчасового характеру від ____________ 20___ р. N ____)

Особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню:

  _____________________________________________________________
(назва категорії)

У разі працевлаштування зазначеної особи на нове робоче місце здійснюється компенсація роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно зі статтями 26, 27 Закону України "Про зайнятість населення".

У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості внутрішньо переміщеної особи роботодавцю згідно зі статтею 241 Закону України "Про зайнятість населення" компенсуються витрати на оплату праці працевлаштованої особи тривалістю не більше шести календарних місяців та витрати на профнавчання. У разі потреби працевлаштованій особі компенсуються витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці, профнавчання, а також на проходження медичного та наркологічного огляду.

Корінець направлення на працевлаштування з прийнятим рішенням необхідно повернути до центру зайнятості протягом семи календарних днів з дати направлення особи на працевлаштування.

Спеціаліст,
який видав направлення
на працевлаштування _____________  _______________________________
                                                            (підпис)                  (прізвище, ініціали, контактний телефон)

М. П.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості

____________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості, П. І. Б. спеціаліста, який видав направлення)

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N __________ від__________

_____________________________________________________________
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи - підприємця, місцезнаходження, телефон)

______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

на робоче місце (вакансію) ______________________________________
                                                                         (назва посади/професії (спеціальності))

Відповідь про прийняте рішення (заповнюється роботодавцем та повертається центру зайнятості)

прийнято з "___" ____________ р., наказ (трудовий договір) від __________ N ____

буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) _____________________
                                                                                                               (наявне, новостворене)

буде прийнято за умови проходження особою профнавчання згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання

рішення відстрочено до "___" ____________ р. ____________________
                                                                                                                          (вказати причину)

відмовлено в прийнятті на роботу, робоче місце зайняте з "___" ___________ р.
_____________________________________________________________

  відмова особи _______________________________________________
                                                                              (зазначити причину)

Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру (необхідне підкреслити).

Керівник підприємства, установи,
організації, фізична особа - підприємець

 _______________________          _________         __________________
        (або уповноважена особа)                        (підпис)                     (прізвище, ініціали)

М. П.                                                               "___" ____________ 20__ року

____________

Опрос