Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Персональная карточка и приложения к ней [относительно безработного]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2015
Утратил силу

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

ЗМІСТ

Персональна картка.

Додаток 1. Відвідування центру зайнятості, надані послуги, рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Додаток 2. Рішення, прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного.

Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).

Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.

Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання.

Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.

Додаток 7. Зміни до персональної картки.

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА N

1. Професійний досвід та освіта, що є підставою для пошуку підходящої та іншої роботи

Професія/посада (код, назва)

Вид економічної діяльності підприємства, організації, установи для даної посади / професії (код, назва)

Досвід роботи, років

Підходяща робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень освіти: _____________________________________

Спеціальність / напрям підготовки (код, назва)

Кваліфікація (код, назва) / професія (код, назва)

Розряд/клас

Навчальний заклад

Дата закінчення

Підходяща робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Додаткова інформація для пошуку роботи

Додаткові характеристики особи, навики

 

 

 

Відповідно до статті 46 Закону України "Про зайнятість населення" підходящою для особи є робота із заробітною платою, що не менша ________ грн

  Згода на громадські роботи    Згода на роботи тимчасового   Згода на профнавчання
                                                           характеру

  Згода на роботу в іншій адміністративно-територіальній одиниці: ____________________________

для зайнятих може не заповнюватися

3. Інформація про останній вид зайнятості

Найменування підприємства,
організації, установи ___________________________________________

Країна ________________

Професія/посада особи (код, назва) / види робіт _____________________________________________

Дата припинення останнього виду
зайнятості ____________________________

 
Причина припинення ___________________________

4. Періоди зайнятості

Дата початку

 

 

 

 

 

 

 

Дата припинення

 

 

 

 

 

 

 

Труд. стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, _______ місяців

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ______ місяців

Загальний страховий стаж ________ років _____ днів

5. Віднесення до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Найменування категорії

Віднесено до категорії

з

по

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація про попередню реєстрацію

Чи реєструвалися в службі зайнятості:                     так           ні

Центр зайнятості реєстрації як безробітного (код, найменування):

 

Дата реєстрації як безробітного

Дата припинення реєстрації

Підстава для припинення реєстрації

Кількість днів, за які здійснено виплати (з урахуванням скорочень)

Залишок скорочення виплат (кількість днів)

Дата закінчення виплати у межах дворічного періоду

 

 

 

 

 

 

 

7. Надання статусу

Дата надання статусу безробітного

Підстава надання статусу

 

 

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" поінформований, що мої персональні дані включені до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою надання послуг зі сприяння працевлаштуванню та перевірки даних, що зазначені в документах, поданих мною під час реєстрації як безробітного та протягом періоду перебування на обліку як шукаючого роботу. Також поінформований, що мої персональні дані буде оброблено з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої мною для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 136

_________________________
(підпис
відповідального працівника ЦЗ)

______________
(підпис особи)

8. Працевлаштування (інший вид зайнятості)

Наказ підприємства, організації, установи:
                     N _________________

від
       ___________________

Країна
       _______________________

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства, організації,
установи __________________________________________

Місцезнаходження підприємства, організації, установи _________________  Телефон _____________
                             _______________________________________________________________________

Професія/посада особи (код, назва) / види робіт


 

9. Припинення реєстрації/обліку

Дата припинення реєстрації/обліку

N наказу центру зайнятості

Дата наказу центру зайнятості

Підстава

 

 

 

 

          __________________________________
               (підпис
відповідального працівника центру зайнятості)

(Персональна картка із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. N 890,
від 18.09.2018 р. N 1374)

 

ВІДВІДУВАННЯ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, НАДАНІ ПОСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 18.09.2018 р. N 1374)

 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТНОГО

N
з/п

Дата, N наказу

Назва рішення

Підстава для прийняття рішення

Рішення діє

Кількість днів

Дата скасування рішення

Підстава для скасування рішення

Підпис особи, дата ознайомлення з прийнятим рішенням

Підпис відповідального працівника центру зайнятості

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

ЧАСТИНА I. ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ

Період зайнятості

Категорія застрахованої особи*

Професія (код, назва), опис виконуваних робіт, наданих послуг, незалежної професійної діяльності

Розряд/клас

Документ, на підставі якого внесено дані

Держава перебування

Найменування підприємства, установи, організації

Підтверджено даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

Підходяща робота

з

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у разі надходження даних від Пенсійного фонду України щодо категорії застрахованої особи відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905.

ЧАСТИНА II. СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ

РОЗРАХУНОК СТАЖУ
(З УРАХУВАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ)

станом на ____________20… року

Місяць, рік

Держава перебування

Сума сплачених страхових внесків

Мінімальний страховий внесок

Кількість місяців страхового стажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок підсумків

-

 

 

Страховий стаж, років __________.

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ____________ місяців.

Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення", ____________.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 18.09.2018 р. N 1374)

 

НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ТА ПЛАТЕЖІ

ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАХУВАННЯ

Середньоденний дохід (грошове забезпечення) за 12 місяців до місяця реєстрації особи у центрі зайнятості (за даними щодо доходів, з яких сплачено єдиний внесок)

Дата розрахунку

Сума, грн

 

 

 

 

Аліменти

Підстава

Дата початку виплати

Дата закінчення виплати

% утримання

одержувач, МФО банку та особовий рахунок або місцезнаходження

 

 

 

 

 

Дані про призначення та виплату допомоги по безробіттю

Дата, N наказу

Призначено нарахування

Розраховано

До виплат, грн

На особовий рахунок (номер, найменування банку)

Дата подання платіжного доручення до управління Державної казначейської служби України

Дата перерахування коштів до банку

період

кількість днів

розмір призначеної допомоги (мінімальний, % від середньої заробітної плати)

% від призначеної допомоги

дата розрахунку, код, найменування центру зайнятості

вид нарахування/
утримання

з

по

нараховано, грн

утримано, грн

з

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата та N договору з особою / навчальним закладом, роботодавцем, особою

Дата та N направлення особи на навчання

Навчальний заклад / роботодавець

Професія
(код, назва) /
спеціальність
(код, назва), напрям навчання, навчальна програма

Кваліфікація
(код, назва) /
рівень кваліфікації

Вид
професійного навчання

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Дата реєстрації документа у центрі зайнятості

Припинення навчання

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

найменува-
ння

договір від _____
N ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНІ ПРО ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

Дата видачі
та N ваучера

Вид
професійного навчання

Спеціальність
(код, назва) /
професія
(код, назва), напрям підвищення кваліфікації

Кваліфікація
(код, назва) /
рівень кваліфікації

Навчальний заклад

Період навчання

Вид та N документа про закінчення навчального закладу

Дата реєстрації документа у центрі зайнятості

Припинення навчання

Вартість витрат

дата та N наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та N наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та N наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дата реєстрації заяви

Дата та N направлення

Найменування підприємства, установи, організації

Дата та N договору (для осіб із числа безробітних)

Професія

Рівень кваліфікації

Період проходження навчання, підтвердження результатів

Найменування та N документа про підтвердження неформального професійного навчання

Підтвердження результатів неформального професійного навчання

з

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 18.09.2018 р. N 1374)

 

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Дата та N договору між роботодавцем та центром зайнятості

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ В ІНШИХ РОБОТАХ ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, організації, установи

Професія (посада)

Вид робіт

Дата та N направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна тривалість протягом реєстрації ______________________________
                                                                                                                       (кількість днів)

 

ЗМІНИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ КАРТКИ

N
з/п

Вид реєстраційних даних / тип документа

Дата внесення зміни

Дані про особу, що змінились

Підстава для внесення змін

Підпис, прізвище та ініціали працівника центру зайнятості

Підпис особи

до внесення змін

після внесення змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос