Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-вызов для сдачи аттестации [высшие учебные заведения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-4.02

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЇ N ____
від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування підприємства, організації, установи)

______________________________________________________________________________________ 
На підставі статей 215 - 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку студенту заочної/вечірньої/дистанційної (потрібне підкреслити) форми навчання
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

для складання атестації на ____ днів з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

       М. П.                                                  Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
                                                                                                           __________ ______________________
                                                                                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ
_____________________________________________________________________________________

Підтвердження про складання атестації

Згідно з довідкою N _____ студент _______________________________ форми навчання ____ курсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює _________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" ____________ 20__ року.

М. П.            ____________________________________________________________________
                                    (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року, склавши (не склавши) атестацію.

М. П.               Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ______ ________________
                                                                                                                                                                        (підпис)   (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство, в організацію, установу "___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, для складання атестації.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос