Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-вызов [относительно сдачи сессии в высшем учебном заведении]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-4.01

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК N ______ від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії студенту вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання ____ курсу інституту, факультету (відділення) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
на _____ днів з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що успішно виконує навчальний план.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ______________________________
                                                                                                                                                              (підпис)      (прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________________
ЛІНІЯ ВІДРИВУ
_____________________________________________________________________________________

Довідка про участь у сесії

Згідно з довідкою-викликом N _____ студент вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання ______ курсу _________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування інституту, факультету, відділення)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює __________________________________________________________________________,
                                                                                                (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" ____________ 20__ року.

М. П.                         _____________________________________________________________________
                                                        (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ____________ 20__ року, склавши за вказаний строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ ___________________
                                                                                                                                                          (підпис)         (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) "___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос