Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Учебная карточка студента

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-2.03

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень __________________
                                                                          (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки ________________________________________________
                                                                                         (шифр і назва)

Спеціальність ____________________________________________________
                                                                                        (шифр і назва)

Спеціалізація ____________________________________________________
                                                                                         (назва)

 

 
Фотокартка
3 х 4 см
 

 


НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________

2. Дата народження ___________________________________________________________________

3. Місце народження __________________________________________________________________

4. Громадянство __________________________ 5. Закінчив(ла) _____________________________
______________________________________________________________ в ________________ році.
                                              (найменування навчального закладу)

6. Сімейний стан _____________________________________________________________________

7. Місце проживання/місце реєстрації __________________________________________________
                                                                                                           (поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________________
                                                               вулиця, номери будинку, квартири, телефону)

8. Наявність пільг при вступі __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Зарахований(а) наказом від "___" ____________ 20__ року N ________________

1) за конкурсом: зі стажем, без стажу (підкреслити)

2) у порядку переведення з ____________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування навчального закладу)

3) за направленням ___________________________________________________________________
                                                                                            (найменування підприємства, установи)

4) за особливими умовами участі у конкурсі _____________________________________________

5) поза конкурсом ____________________________________________________________________

6) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити).

10. Трудова книжка ___________________________________________________________________
                                                                                                          (номер, коли і ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________________

12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, заохочення, стягнення

Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Виконання навчального плану

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС*

кількість балів

за національною шкалою

ПЕРШИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРШИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на другий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

____________
* Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система.

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ДРУГИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТРЕТІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на третій курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ТРЕТІЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

П'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОСТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на четвертий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ЧЕТВЕРТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЬОМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЬМИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на п'ятий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

П'ЯТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕВ'ЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено на шостий курс. Наказ "___" ____________ 20__ року N ___

Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни, навчальної практики

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів ЄКТС

кількість балів

за національною шкалою

ШОСТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОДИНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВАНАДЦЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Виробнича практика

N з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Атестація

N з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                          усього ___________________, з них (за національною шкалою):

                                                                                                   "відмінно" __________
                                                                                                   "добре" _____________
                                                                                                   "задовільно" ________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

18. Дипломна робота (проект) виконана на тему _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________

19. Рішенням екзаменаційної комісії (протокол від "___" ____________ 20__ року N ___) присвоєна кваліфікація _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

20. Виробнича практика

N з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Атестація

N з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу екзаменаційної комісії

Оцінка

кількість балів

за національною шкалою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
                          усього ___________________, з них (за національною шкалою):

                                                                                                   "відмінно" __________
                                                                                                   "добре" _____________
                                                                                                   "задовільно" ________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

24. Дипломна робота (проект) виконана на тему ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________

25. Рішенням екзаменаційної комісії (протокол від "___" ____________ 20__ року N ___) присвоєна кваліфікація _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Декан факультету

______________
(підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для запису персональних даних про студента за період його навчання у вищому навчальному закладі. Ведеться і зберігається в деканаті (інституті, відділенні). Після закінчення вищого навчального закладу або у разі вибуття з вищого навчального закладу включається до особової справи студента. Виправлення в навчальній картці студента повинні бути обумовлені і підписані деканом факультету (директором інституту, завідувачем відділення).

2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), картон - тонкий.

Опрос