Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Личное дело студента

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-2.01

__________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення __________________________________________________________
                                                                                                   (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ____________________________________________________________________
                                                                                                                                      (шифр і назва)

Спеціальність _________________________________________________________________________
                                                                                                                               (шифр і назва)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________________________
                                                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання _______________________________________________________________________
                                                                                                            (денна, вечірня, заочна, дистанційна)

ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я _________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Рік вступу до вищого навчального закладу ____________

Розпочато

"___" ____________ 20__ року

Закінчено

"___" ____________ 20__ року

Передано в архів

"___" ____________ 20__ року

за описом N _______                                 від

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ

 

 

 

Усього в цій справі пронумеровано і прошито _____________ аркушів.

Відповідальна особа ________________                            __________________________
                                                              (підпис)                                                                    (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма ведеться відділом кадрів вищого навчального закладу. Вона містить документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з вищого навчального закладу до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, заліково-екзаменаційна книжка, студентський квиток і навчальна картка. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ студентів.
2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), тонкий картон, 2 сторінки.

Опрос