Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приказ о зачислении на обучение [в высшее учебное заведение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.11.1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" ____________ 20__ року, протокол N _________,

наказую:

зарахувати з "___" ____________ 20__ року студентами (курсантами) першого курсу денної (вечірньої, заочної, дистанційної) форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням (за кошти фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор)

___________________
(підпис)

М. П.

__________________________
              (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Використовується для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування вступників до вищого навчального закладу заповнюється у форматі Microsoft Excel.

2. Додатки до наказів про зарахування вступників на денну, вечірню, заочну та дистанційну форму навчання заповнюються окремо.

Опрос