Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол собеседования [поступающего в высшее учебное заведение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.09

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ N ___

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду "___" ____________ 20__ року

у відбірковій комісії _________________________________ інституту, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила _____________________________ до зарахування
                                                                                                       (рекомендувати, не рекомендувати) 

студентом (студенткою) _________ курсу

рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________________
                                                                                                                             (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

за напрямом підготовки ________________________________________________________________
                                                                                                                      (шифр і назва напряму підготовки)

за спеціальністю ______________________________________________________________________
                                                                                                        (шифр і назва спеціальності)

Мотивований висновок:

 

 

 

Голова комісії

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

_______________________
                  (підпис)

_____________________________
               (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Ця форма є основним документом, який використовується приймальною комісією для проведення співбесіди.

2. Записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування вступника студентом відповідного рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос