Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Титульная страница письменной работы [поступающего в высшее учебное заведение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.08, частина 1

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

__________________________
(штамп вищого навчального закладу/
                його підрозділу)

 

               _______________
                     (шифр)

_____________________________________________________________________________________

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

з____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва випробування)

Вступник____________________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       ім'я, по батькові)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________
                                                                                                                                      (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)

Інститут/факультет/відділення ________________________________________________________
                                                                                                                                          (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      інституту/факультету/відділення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (код, найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                               напряму підготовки або спеціальності)

Дата проведення випробування "___" ____________ 20__ року.

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема _________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис вступника ___________________

Примітки:

1. Форма використовується для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім графи "Шифр", яку заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії або його заступник безпосередньо перед перевіркою.

2. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка (зміст титульної сторінки займає її половину). У разі неможливості роздрукування титульної сторінки у форматі А3 дозволяється використовувати формат А4 (альбомне виконання) з відповідним масштабуванням.

3. Додаткові записи на титульній сторінці не дозволяються.

Опрос