Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лист устного ответа (собеседования) на вступительном испытании [высшие учебные заведения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.07

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

______________________________________
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

Аркуш

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з __________________________________
                                                                                                                                                                             (назва(и)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               навчального(их) предмета(ів))

Вступник ____________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________
                                                                                                                            (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет (відділення) _________________________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування)

Напрям підготовки (спеціальність) _______________________________________________________
                                                                                                                                                    (шифр і назва)
_____________________________________________________________________________________

Час початку відповіді __________________________________________________________________

Час закінчення відповіді ________________________________________________________________

Номер екзаменаційного білета ________ Дата випробування "___" ____________ 20__ р.

Зміст відповіді:

 

 

Додаткові запитання:

 

 

Підпис вступника __________________

Кількість балів ____________________________

Екзаменатори:

 

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується при підготовці вступника до усної відповіді і документуванні її змісту (у тому числі при проведенні співбесіди). Заповнюється особисто вступником.

2. Враховуючи специфіку вступних випробувань, вкладка може набувати особливого оформлення (у лінійку, у клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

4. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), двосторонній.

Опрос