Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость вступительного испытания [высшие учебные заведения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.06

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ________

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________
                                                                                                                              (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
_____________________________________ з ______________________________________________
                (форма вступного випробування)                                                     (назва навчального предмета)

Напрям (спеціальність) _____________________________, група ______________________________

Дата проведення вступного випробування "___" ____________ 20__ року.

Початок вступного випробування ________________________________________________________

Закінчення вступного випробування ______________________________________________________

Прізвища та ініціали екзаменаторів ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

N з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрами

словами

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
________ _____________________
   (підпис)            (прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування __________________

Екзаменатори:
____________________________
                                (підписи)
____________________________
Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
    (підпис)         (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної (відбіркової) комісії.

2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину стовпців, а також кількість врахованих на одній сторінці вступників без зміни структури бланка.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Опрос