Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации поступающих [высшие учебные заведения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.02

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання
___________________________________________________________________________________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна))

ЖУРНАЛ
реєстрації вступників у 20__ р.

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                        (шифр і назва)

Спеціальність _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (шифр)                                                                 (назва)

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                           (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

N з/п

Номер особової справи

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання/
місце перебування

Стать (чол./жін.) / дата народження

Наймену-
вання навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь / освітньо-
кваліфіка-
ційний рівень

Номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь / освітньо-
кваліфіка-
ційний рівень, середній бал документа про освіту

Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів

Пріоритет заяви

Інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожного напряму підготовки (спеціальності) рівнів вищої освіти / освітньо-кваліфікаційних рівнів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання ведеться окремий журнал.

2. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ вступників.

3. Не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі їх наявності зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем приймальної комісії та скріплюється печаткою приймальної комісії / вищого навчального закладу.

4. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.

5. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), в альбомному виконанні.

Опрос