Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [о допуске к участию в конкурсном отборе на обучение по программе подготовки младшего специалиста/бакалавра/специалиста/магистра]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.10.2015
Утратил силу

Форма N Н-1.01.1

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на _____________________________ форму
                                                                                                                                          (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту/відділення ________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                             інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань:

 
                                                                                                (шифр та назва напряму підготовки/спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
на основі повної загальної середньої освіти.

Пріоритет заяви  

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування навчального закладу, рік закінчення)
_____________________________________________________________________________________
__________________________ Відзнака за навчання: є -  (золота/срібна медаль)

Середній бал атестата або диплома: ______________

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року:

1-й (українська мова та література) -    ___________________________________________________;
                                                                                                                          (рівень, результат)

2-й (___________________________) - ___________________________________________________;
                             (предмет)                                                                             (рівень, результат)

3-й (___________________________) - ___________________________________________________
                             (предмет)                                                                             (рівень, результат)

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -  (_________________________________________)
                                                                                                                      (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                      (документ, що надає право на позачергове зарахування)

Додаткові бали: є -  (кількість: 1 - _______; 2 - _______; 3 - _______)

Вища освіта (бакалавр/спеціаліст/магістр): немає -   ; отримую -  ; є -  

Форма навчання ______________________; фінансування _________________________;

Іноземна мова, яку вивчав(ла) ________________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -  

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ____________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

____________
1 - всеукраїнські учнівські олімпіади; 2 - всеукраїнські конкурси-захисти учнівських науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України; 3 - підготовчі курси.

Додаткова інформація
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраного напряму підготовки ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.01.2

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ______________________________ форму
                                                                                                                                        (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту/відділення _________________________________________________
                                                                                                                                                        (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки 
                                                   інституту/відділення)
молодшого спеціаліста/бакалавра або спеціаліста/магістра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань:  
                                                                                                                                                    (шифр та назва спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
на основі здобутого рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) _______________________
_____________________________________________________________________________________

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування навчального закладу, рік закінчення)
 _____________________________________________________________________________________

Відзнака за навчання: є -   (свідоцтво/диплом з відзнакою)

Середній бал свідоцтва/диплома _______________

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                   (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -   (________________________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (молодший спеціаліст): немає -  ; отримую -  ; є -  

Форма навчання ______________________; фінансування _________________________

Іноземна мова, яку вивчав(ла) _______________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -  

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ___________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

Додаткова інформація
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти або освіти кваліфікованого робітника; ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту
вищої освіти

С. І. Бондаренко

 

Форма N Н-1.01.3

Керівнику ____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування вищого навчального закладу)
вступника ____________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на _____________________________ форму
                                                                                                                                        (денна, заочна (дистанційна), вечірня)
навчання факультету/інституту __________________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування факультету/
_______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                                            інституту)
спеціаліста/магістра  
                                                                                                                                              (шифр та назва спеціальності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на основі здобутого ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________
                                                                      (найменування навчального закладу, рік закінчення)
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ Відзнака за навчання: є - (диплом з відзнакою)

Підстава для позаконкурсного зарахування: є -  (__________________________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: є -  (__________________________________________)
                                                                                                                       (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (спеціаліст/магістр): немає -  ; отримую -  ; є -  

Іноземна мова, яку вивчав(ла) _________________________

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -

Громадянство України: є -  ; немає -  Країна ___________ Стать: чоловіча -  ; жіноча -  

Дата і місце народження ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс __________, область __________________, район ___________________,
місто/смт/село _____________________, вулиця ___________________________________________,
будинок _____________, квартира __________, домашній, мобільний телефони _________________

Додаткова інформація

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності ознайомлений(а).

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за ступенем магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Заповнюється вступником і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Опрос