Идет загрузка документа (387 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам головы (села, поселка, города)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.10.2015
Утратил силу

___________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Примірник N ___

ПРОТОКОЛ
ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N ___

з виборів ______________________________________________________________________ голови
(згідно з назвою села, селища, міста)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, район у місті, місто із зазначенням відповідно району,
області, Автономної Республіки Крим)

Відповідно до статті 79, частин першої, другої, четвертої, п'ятої статті 80 Закону України "Про місцеві вибори" при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія встановила:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією,* -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

  
  
_______________
(цифрами)

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
  
_______________
(цифрами)

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
  
_______________
(цифрами)

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
  
_______________
(цифрами)

7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню,*** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними,**** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

  
_______________
(цифрами)

11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

____________
* Кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, з урахуванням актів (за наявності), зазначених у частинах одинадцятій, дванадцятій статті 75 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

** Зазначається сумарна кількість виборчих бюлетенів:

- які залишилися у членів дільничної виборчої комісії після закінчення голосування;

- при заповненні яких виборець припустився помилки (зіпсований);

- до яких внесено зміни без рішення відповідно міської, сільської, селищної виборчої комісії чи внесено зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії.

Невикористані виборчі бюлетені погашаються дільничною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 79 Закону до відкриття виборчих скриньок.

*** Не підлягають врахуванню виборчі бюлетені, що знаходилися у виборчих скриньках, у випадках, передбачених частинами вісімнадцятою - двадцятою статті 79 Закону.

**** Недійсними вважаються виборчі бюлетені, що знаходилися у виборчих скриньках:

- на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

- на яких зроблено більш як одну позначку;

- на яких не поставлено жодної позначки;

- в яких не відірвано контрольний талон;

- з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця;

- до яких не внесено зміни, передбачені частиною тринадцятою статті 75 Закону, або внесено зміни без відповідного рішення відповідно міської, сільської, селищної виборчої комісії чи внесено зміни невідповідно до такого рішення.

N
з/п

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови (в порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови

прописом

цифрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

|
|
|
|
|

  
  
_______________
(цифрами)

Цей протокол складено дільничною виборчою комісією у кількості ____ примірників, що на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії.

Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
дільничної виборчої комісії

  
_____________
(підпис)

  
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

  
_____________
(підпис)

  
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

  
_____________
(підпис)

  
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії, присутні на засіданні:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

 

 

 

М. П.

 

 

"___" ____________ 20__ року, ____ год. ____ хв.
(дата і час (година і хвилини) підписання протоколу)

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців:

кандидати на посаду
(сільського, селищного, міського) голови:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

довірені особи кандидатів на посаду
(сільського, селищного, міського) голови:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

офіційні спостерігачі:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 4 (кількість невикористаних виборчих бюлетенів) і 7 (загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 1 (кількість виборчих бюлетенів для голосування у виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією), тобто п. 4 + п. 7 = п. 1. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності (частина тринадцята статті 79 Закону).

2. Сума чисел, зазначених у пунктах 10 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними) та 12 (загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 9 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 10 + п. 12 = п. 9. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності (частина тридцять четверта статті 79 Закону).

3. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

4. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

5. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

6. У разі внесення окремих відомостей до цього протоколу на підставі передбачених Законом актів такі акти обов'язково додаються до першого примірника протоколу.

7. У разі виготовлення бланку протоколу на папері формату А4 примірники протоколу прошнуровуються та скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.

Опрос