Идет загрузка документа (311 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол (сельской, поселковой или городской) избирательной комиссии о результатах выборов старосты (села, поселка) в едином одномандатном избирательном округе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.10.2015
Утратил силу

Стор. N ___

___________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Примірник __

ПРОТОКОЛ

                        __________________________________________________________________
                                                                      (назва сільської, селищної чи міської виборчої комісії)
                    ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ СТАРОСТИ ____________________________
                                                                                                                                                     (назва села, селища)
                               В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Відповідно до частин третьої - дев'ятої статті 85 Закону України "Про місцеві вибори" територіальна виборча комісія встановила:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, -

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими
комісіями, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

Стор. N ___

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, -

|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

12) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду старости:

N з/п

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду старости (в порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду старости

прописом

цифрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду старости, -

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

14) найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_______
(цифрами)

набрав ______________________________________________________________________________
                         (прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду старости)

Стор. N ___

Цей протокол складено в кількості ___________ примірників, що на два більша за кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії.

Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії

 
____________
(підпис)

 
____________________
(прізвище та ініціали)

Заступник голови
територіальної виборчої комісії

 
____________
(підпис)

 
____________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
територіальної виборчої комісії

 
____________
(підпис)

 
____________________
(прізвище та ініціали)

Члени
територіальної виборчої комісії, присутні на засіданні:

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

М. П.

"___" ____________ 20__ року, "____" год. "____" хв.
(дата і час (година і хвилини) підписання протоколу

Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії при встановленні результатів виборів:

кандидати на посаду старости:

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

довірені особи кандидатів на посаду старости:

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Стор. N ___

офіційні спостерігачі:

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________
(підпис)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

___________________
(прізвище та ініціали)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 11 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними) та 13 (загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду старости), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 9 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні),
тобто п. 11 + п. 13 = п. 9.

2. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

3. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

4. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

5. У разі виготовлення бланку протоколу на папері формату А4 примірники протоколу прошнуровуються та скріплюються печаткою територіальної виборчої комісії.

Опрос