Идет загрузка документа (311 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол (сельской, поселковой) избирательной комиссии о результатах выборов депутатов (сельского, поселкового совета) в одномандатном избирательном округе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.10.2015
Утратил силу

Стор. N ___

________________________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Примірник __

ПРОТОКОЛ

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (назва сільської, селищної виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ _____________________________________________
                                                                                                                                                      (назва сільської,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  селищної ради)

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ N ___

Відповідно до частин першої, другої, шостої, восьмої статті 85 Закону України "Про місцеві вибори" територіальна виборча комісія встановила:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, -

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

12) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати:

13) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, -

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_________
(цифрами)

14) найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

_________
(цифрами)

набрав
____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата в депутати)

Цей протокол складено в кількості ___________ примірників, що на два більша за кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії.

Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище та ініціали)

Заступник голови
територіальної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
територіальної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище та ініціали)

Члени територіальної виборчої комісії, присутні на засіданні:

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

                                      М. П.

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

"___"________ 20___ року, "____" год. "____" хв.
(дата і час (година і хвилини) підписання протоколу

Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії при встановленні результатів виборів:

кандидати в депутати:

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

довірені особи кандидатів у депутати:

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

офіційні спостерігачі:

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________
(підпис)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________________
(прізвище та ініціали)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Примітки:

1. Сума чисел, зазначених у пунктах 11 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними) та 13 (загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 9 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 11 + п. 13 = п. 9.

2. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

3. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

4. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

5. У разі виготовлення бланку протоколу на папері формату А4 примірники протоколу прошнуровуються та скріплюються печаткою територіальної виборчої комісії.

Опрос