Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно оплаты по векселю]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.10.2015

ЗАЯВА

Прошу оплатити за векселем серія _______ N _________ на суму ______________________________
                                                                                                                                                                                 (цифрами)
(______________________________________________________________) гривень _______ копійок,
                                                                        (словами)
що виданий ___ ___________ 20__ р. Казначейством, шляхом перерахування коштів на рахунок N _________________________ __________________, відкритий в ________________________, код банку ____________________.

Оригінал векселя додається до заяви.

________________________
(дата)

_______________________
(підпис)

Відмітки банку:

вексель серія ________ N ______________ на суму _________________________________________,
                                                                                                                                                                    (цифрами)
виданий _____ ______________ 20____ р., отримано.

_________________________________
(прізвище та ініціали працівника банку)

_______________________
(підпис)

Другий примірник заяви з відміткою про передачу векселя отримав

_________________________________
(прізвище та ініціали векселедержателя)

_______________________
(підпис)

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

Опрос