Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение на составление и передачу векселей Банку (по решениям Европейского суда по правам человека)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.10.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

на складення і передачу векселів ____________________________________________
                                       (найменування банку)
_________________________________________________________________________
(за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою / за рішеннями Європейського суду з прав людини)
від ____________ 20__ р. N ____

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання або прізвище, ім'я та по батькові стягувача

Рішення суду (виконавчий документ)

Загаль-
на сума реструк-
туризо-
ваної заборго-
ваності, гривень

Фінансові казначейські векселі, гривень

дата прийня-
ття рішен-
ня (видачі вико-
навчого доку-
мента)

номер рішен-
ня (вико-
нав-
чого доку-
мента)

наймену-
вання
суду (органу,
що видав виконав-
чий доку-
мент)

сума за рішенням суду (виконавчим документом)

фінансовий казначейський вексель 1

фінансовий казначейський вексель 2

фінансовий казначейський вексель 3

фінансовий казначейський вексель 4

фінансовий казначейський вексель 5

фінансовий казначейський вексель 6

фінансовий казначейський вексель 7

разом

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

назва валюти

сума
(в одини-
цях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

Опрос