Идет загрузка документа (244 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Формуляр [относительно технического обеспечения средствами технической защиты информации и комплексами технического контроля Национальной гвардии Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.10.2015

ФОРМУЛЯР

1. Загальні вказівки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Загальні відомості про виріб

2.1. Найменування виробу ______________________________________________________________

2.2. Заводський номер __________________________________________________________________

2.3. Номер серії _______________________________________________________________________

2.4. Варіант комплекту поставки _________________________________________________________

2.5. Дата виготовлення _________________________________________________________________

2.6. Дата введення в експлуатацію _______________________________________________________

2.7. Строк експлуатації та відомості про підстави зміни строку експлуатації
_____________________________________________________________________________________

3. Основні технічні характеристики

Параметри та характеристики

Значення параметра

Примітка

за ТУ

фактично

 

 

 

 

4. Комплектність

Номер рядка

Позначення

Наймену-
вання

Кількість за варіантами виконання

Габаритні розміри

Вага, кг, не більше

Заводський номер

Позначення пакувального місця

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Свідоцтво про приймання

Виріб ____________________________________, заводський номер __________________________,
відповідає технічним умовам і визначений таким, що придатний до експлуатації.

Дата виготовлення ___.___.20__
М. П.

Головний інженер _____________________________________________________________________

Начальник ВТК підприємства ___________________________________________________________

6. Висновок про приймання

Виріб ____________________________________, заводський номер __________________________,
відповідає технічним умовам і визначений таким, що придатний до експлуатації.

Представник замовника ________________________________________________________________

___.___.20__
М. П.

7. Відомості про претензії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Відомості про зберігання

Дата

Умови зберігання

Посада, прізвище і підпис особи, яка відповідає за зберігання

взяття на зберігання

зняття зі зберігання

 

 

 

 

9. Відомості про консервацію та переконсервацію виробу при експлуатації

Позначення виробу

Наймену-
вання виробу

Заводський номер

Дата консервації

Метод консервації

Дата перекон-
сервації

Умовна назва підприємства, яке проводило консервацію

Дата, посада, підпис особи, яка проводила консервацію

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Відомості про рух виробу під час експлуатації

N з/п

Надійшов

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за приймання

Відправлений

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за відправлення

звідки

номер і дата наказу

куди

номер і дата наказу

 

 

 

 

 

 

 

11. Відомості про закріплення виробу за відповідальними особами

N з/п

Посада

Прізвище особи, яка відповідає за експлуатацію

Номер і дата наказу

Підпис відповідальної особи

про закріплення

про відрахування

 

 

 

 

 

 

12. Підсумковий облік напрацювання за роками та з початку експлуатації

Місяці

Підсумковий облік роботи за роками

20__ рік

20__ рік

20__ рік

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Облік несправностей під час експлуатації

N з/п

Дата і час відмови виробу або його складової частини

Характер непраце-
здатності

Причина несправності (відмови)

Ужиті заходи до усунення несправності, витрата ЗІП і відмітка про направлення рекламації

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за усунення несправності

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

14. Особливі зауваження щодо експлуатації виробу та аварійних випадків

Дата

Особливі зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків

Ужиті заходи

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

 

 

 

 

15. Облік технічного обслуговування

Дата

Вид технічного обслуговування

Зауваження про технічний стан

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

 

 

 

 

16. Результати вимірів основних параметрів та технічних характеристик під час ТО-2

Характеристика, яка перевіряється

Значення

Дата проведення вимірів

20__ рік

20__ рік

20__ рік

найменування та одиниця вимірювання

номінальне

граничного відхилення

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Відомості про зміну конструкції та доопрацювання виробу під час експлуатації і ремонту

N з/п

Підстава (найменування документа)

Дата проведення змін

Зміст проведених робіт

Характеристика роботи виробу після проведених змін

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за проведену зміну

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

18. Відомості про заміну складових частин виробу під час експлуатації

N з/п

Частина, яка знята

Частина, яка встановлена

Дата, посада, прізвище, підпис відповідальної особи за проведення заміни

найменування та позначення

заводський номер

кількість відпрацьованих годин

причина виходу з ладу

найменування та позначення

заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Відомості про встановлення категорії виробу

Дата

Підстава для встановлення категорії

Категорія, яка встановлена

Посада, прізвище і підпис відповідальної особи

Примітка

 

 

 

 

 

20. Відомості про ремонт виробу

N з/п

Наймену-
вання та позначка складової частини виробу

Підстава для здавання в ремонт

Дата

Наймену-
вання ремонтного підрозділу

Кількість годин напрацювання до ремонту

Вид ремонту

Наймену-
вання ремонтних робіт

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

надходження в ремонт

виходу з ремонту

яка проводила ремонт

яка прийняла з ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Відомості про результати перевірки виробу під час посадового контролю, ревізій та оглядів

Дата

Вид огляду або перевірки

Результат огляду або перевірки

Посада, прізвище, підпис особи, яка перевіряла

Примітка

 

 

 

 

 

22. Особливі відмітки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опрос