Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол вручения ценного подарка [Государственная пограничная служба Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.09.2015

ПРОТОКОЛ
вручення цінного подарунка

___ ___________ 20____ року

Мною, ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                     (військове звання, прізвище, ініціали, посада особи, яка проводить вручення)

вручено цінний подарунок _____________________________________________________________
                                                                                                               (вид цінного подарунка)
____________________________________________________________________________________,
(військове звання, ранг державного службовця, прізвище, ім'я та по батькові нагородженого, посада, дані облікової картки фізичної особи - платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"))

нагородженому згідно з наказом від ___ ____________ 20____ року N _______________________

_________________________
(підпис особи, яка проводила вручення)

         М. П.

____________________
(підпис нагородженої особи)

Опрос