Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета препаратов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в лечебно-профилактических заведениях здравоохранения для исполнения назначений врача в стационарных условиях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.09.2015

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
________________________________________
________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
________________________________________

Код за ЄДРПОУ          |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 

Форма первинної облікової документації

N 129-9/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах

Розпочато "___" ____________ 20__ року                    Закінчено "___" ____________ 20__ року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу охорони здоров'я.

Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору
_____________________________________________________________________________________

Одиниця виміру ______________________________________________________________________

Отримано

Видано
для виконання призначень лікаря

Дата, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи

Залишок на день запов-
нення

дата отри-
мання
(число, місяць, рік)

кількість препарату наркотич-
ного засобу, психотроп-
ної речовини та/або прекурсору

прізвище, ініціали та підпис відпові-
дальної особи

дата видачі
(число, місяць, рік)

прізвище, ім'я, по батькові хворого

номер медичної карти хворого

кількість препарату наркотич-
ного засобу, психотроп-
ної речовини та/або прекурсору

яка видала

яка отримала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос