Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделении дневного надзора для лиц преклонного возраста и инвалидов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.09.2015

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів

I. Загальні положення

1. Відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів (далі - Відділення) - структурний підрозділ установи або закладу соціального обслуговування органів соціального захисту населення (далі - установа), що утворюється для надання соціальної послуги денного догляду не менше ніж 30 особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж на чотири місяці) (далі - хворі), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

У разі виявлення менше ніж 30 осіб похилого віку, інвалідів та/або хворих, які потребують соціальної послуги денного догляду, в установі можуть бути сформовані групи для надання такої послуги особам похилого віку, інвалідам та/або хворим.

2. Відділення утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням засновника в установленому законодавством порядку.

3. Положення про Відділення затверджується керівником установи за погодженням із засновником.

4. Координація роботи Відділення, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюються Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) відповідно до підпорядкування.

5. Відділення розміщується на території зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають державним будівельним нормам, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою.

6. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами установи, а також положенням про Відділення, розробленим відповідно до цього Типового положення.

II. Завдання та основні напрями діяльності

1. Відділення забезпечує:

1) реалізацію завдань, визначених Законом України "Про соціальні послуги", Державним стандартом денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року N 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за N 1363/23895, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав осіб похилого віку, інвалідів, хворих на отримання соціальних послуг;

2) визначення індивідуальних потреб осіб похилого віку, інвалідів, хворих на отримання соціальних послуг;

3) безпечні та належні умови для денного перебування осіб похилого віку, інвалідів, хворих і надання їм соціальної послуги денного догляду;

4) спостереження за станом здоров'я;

5) здійснення заходів щодо профілактики захворювань, збереження здоров'я;

6) харчування осіб похилого віку, інвалідів, хворих (за потреби);

7) здійснення допомоги у самообслуговуванні особам похилого віку, інвалідам, хворим (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків тощо);

8) формування та підтримку навичок самообслуговування;

9) надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда в межах відповідної діяльності установи;

10) проведення культурно-масових заходів.

2. Особи похилого віку, інваліди, хворі, які перебувають у Відділенні, забезпечуються за потреби постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом згідно з Орієнтовними нормами забезпечення м'яким і твердим інвентарем у відділенні денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів установи (закладу) соціального обслуговування органів соціального захисту населення (додаток 1), харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров'я.

III. Умови зарахування, утримання та відрахування

1. До Відділення можуть зараховуватись особи похилого віку, інваліди, хворі віком від 18 років за наявності відповідних медичних висновків.

Відділення надає соціальну послугу денного догляду безкоштовно, на платній основі та з установленням диференційованої плати відповідно до чинного законодавства України.

2. Зарахування осіб похилого віку, інвалідів, хворих здійснюється на підставі таких документів:

заява особи похилого віку, інваліда, хворого або їхнього законного представника;

документ, що посвідчує особу;

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності повнолітньої особи або визнання її недієздатною (за наявності);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 року N 577, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за N 1504/21816) (за наявності);

копія індивідуальної програми реабілітації інваліда (за наявності);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду.

3. Особи похилого віку, інваліди, хворі приймаються до Відділення на підставі наказу керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

4. На кожну особу, зараховану до Відділення, формується особова справа, у якій містяться документи, визначені пунктом 2 цього розділу, а також:

індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду;

копія наказу про прийняття на обслуговування до Відділення;

договір про надання соціальної послуги денного догляду.

5. Відрахування особи похилого віку, інваліда, хворого здійснюється згідно з наказом керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення, за наявності однієї з таких підстав:

заява особи похилого віку, інваліда, хворого або їхнього законного представника про відмову від отримання послуги;

направлення особи похилого віку, інваліда, хворого на стаціонарне перебування до установи для отримання соціальної послуги стаціонарного догляду;

відсутність особи похилого віку, інваліда, хворого у Відділенні понад 75 днів;

зміна місця проживання особи похилого віку, інваліда, хворого;

виявлення медичних протипоказань для отримання соціальної послуги денного догляду у Відділенні;

невиконання вимог одержання соціальної послуги денного догляду, порушення правил внутрішнього розпорядку та письмового попередження про відмову у її наданні;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги денного догляду;

смерть особи похилого віку, інваліда, хворого.

6. За особою похилого віку, інвалідом, хворим зберігається місце у Відділенні в разі хвороби, карантину, відпустки законного представника, але не більше ніж на 75 днів.

7. Медичними протипоказаннями для зарахування особи похилого віку, інваліда, хворого до Відділення є:

гострі захворювання;

хронічні захворювання у фазі загострення, які потребують лікування чи спостереження в умовах спеціалізованих відділень закладів охорони здоров'я;

гострі інфекційні та психічні захворювання, які становлять небезпеку для оточуючих та персоналу і потребують лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я;

епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;

гострі захворювання центральної нервової системи;

бактеріоносійство;

інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.

IV. Організація денного догляду

1. Забезпечення надання соціальної послуги денного догляду у Відділенні здійснюється з 8.00 (9.00) до 17.00 (18.00), за винятком вихідних і святкових днів.

Відділення здійснює свою діяльність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, що затверджені керівником установи.

2. Забезпечення заходів з надання соціальної послуги денного догляду особи похилого віку, інваліда, хворого здійснюється згідно з індивідуальним планом надання соціальної послуги.

3. Групи у Відділенні комплектуються з урахуванням стану здоров'я осіб похилого віку, інвалідів, хворих, ступеня їхніх індивідуальних потреб, за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.

Групи комплектуються по 10 - 15 осіб з урахуванням їхнього стану здоров'я, фізичних і психічних вад, а також побажань осіб похилого віку, інвалідів, хворих або їхніх законних представників.

Засновник може встановлювати іншу наповнюваність груп у Відділенні.

4. Особи похилого віку, інваліди, хворі перебувають у Відділенні протягом року (крім вихідних та святкових днів).

За бажанням осіб похилого віку, інвалідів, хворих (або їхніх законних представників) можливе перебування у Відділенні повний або неповний день. Для осіб похилого віку, інвалідів, хворих, які перебувають у Відділенні неповний день, можуть створюватися окремі групи. Можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

5. Для організації послуги денного догляду осіб похилого віку, інвалідів, хворих Відділення повинно мати:

обладнані приміщення, зокрема для роздягання, денного відпочинку (за потреби), дозвілля/працетерапії, вживання їжі, особистої та загальної гігієни, службові приміщення;

кваліфікований персонал згідно з Орієнтовними штатними нормативами відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів установи (закладу) соціального обслуговування органів соціального захисту населення (додаток 2);

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення осіб похилого віку, інвалідів, хворих з IV та V групами рухової активності.

V. Організація харчування

1. Відділення забезпечує за потреби харчування, в тому числі дієтичне, осіб похилого віку, інвалідів, хворих за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики", від 20 жовтня 2010 року N 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики".

2. Харчування осіб похилого віку, інвалідів, хворих у Відділенні та його частота залежать від внутрішнього розпорядку й тривалості перебування в ньому осіб похилого віку, інвалідів, хворих.

3. Для осіб похилого віку, інвалідів, хворих, які перебувають у Відділенні менше шести годин, організація харчування, його форми та частота визначаються за домовленістю з ними або їхніми законними представниками.

VI. Медичне обслуговування

1. Медичне обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, хворих у Відділенні здійснюється медичними працівниками, які входять до штату установи, структурним підрозділом якої воно є, або залучаються на договірних засадах.

2. Завдання та обов'язки медичних працівників Відділення визначаються згідно з Випуском 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року N 117.

3. У Відділенні має бути обладнане приміщення для забезпечення належних умов для роботи медичного персоналу.

VII. Управління Відділенням

Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

 

Начальник Управління у справах людей
похилого віку та надання соціальних послуг

О. Суліма

 

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ
забезпечення м'яким і твердим інвентарем у відділенні денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів установи (закладу) соціального обслуговування органів соціального захисту населення

Таблиця 1

N
з/п

Найменування м'якого інвентарю

Норма на одне ліжко-місце, шт.

Строк використання, років

Постільні речі та білизна

1

Матрац

1

2

2

Простирадло

2

1

3

Ковдра напіввовняна

1

2

4

Підковдра

2

1

5

Покривало

1

3

6

Подушка

1

2

7

Наволочка

2

1

8

Рушник вафельний

2

1

9

Рушник махровий

2

1

10

Наматрацник гігієнічний з клейонки медичної

2

1

Таблиця 2

N
з/п

Найменування предметів

Кількість предметів з розрахунку на 30 осіб, шт.

1

2

3

I. Житлова група

1

Житлові приміщення

 

1.1

Ліжко (за потреби - функціональне)

30

1.2

Стілець

30

1.3

Шафа для роздягання з лавкою

30

1.4

Дзеркало

1

II. Обслуговувальна група

2

Їдальня

 

2.1

Стіл обідній двомісний

8

2.2

Стілець

30

2.3

Урна для сміття

4

2.4

Таця пластикова

6

2.5

Бачок для харчових відходів

2

3

Санітарний вузол

 

3.1

Умивальник

4

3.2

Унітаз

4

3.3

Комплект душовий

1

3.4

Урна для сміття

1

3.5

Вішалка для рушників

30

3.6

Дзеркало

1

4

Підсобні приміщення

 

4.1

Дошка для прасування

1

4.2

Мотузка для білизни (40 м)

1

4.3

Швабра

4

4.4

Віник

4

4.5

Совок

4

4.6

Праска

1

4.7

Бачок для харчових відходів

2

4.8

Стіл виробничий

1

4.9

Шафа навісна для посуду

2

4.10

Плита електрична

2

4.11

Холодильник

2

4.12

Пральна машина (за потреби)

1

5

Столовий посуд

 

5.1

Тарілка глибока

 30

5.2

Тарілка мілка

30

5.3

Столова ложка

30

5.4

Чайна ложка

30

5.5

Виделка

30

5.6

Ніж

5

5.7

Чашка

30

5.8

Каструля

5

5.9

Пательня

5

5.10

Чайник

3

5.11

Дошка обробна

3

Примітка. Інший твердий та м'який інвентар та додаткове обладнання можуть бути придбані за рішенням керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення, за погодженням із засновником.

 

Орієнтовні штатні нормативи
відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів установи (закладу) соціального обслуговування органів соціального захисту населення

Найменування посад (професії)

Кількість штатних одиниць

Умови введення посад

1

2

3

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1

 

Сестра-господиня

1

 

Персонал, який здійснює догляд

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи

2

 

Психолог

1

 

Інструктор з трудової адаптації

1

 

Соціальний робітник

2

Для групи чисельністю 10 - 15 осіб похилого віку, інвалідів, хворих чисельність персоналу встановлюється з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу.
На кожні 2 - 3 групи встановлюється одна посада підмінного працівника та одна посада соціального робітника.

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

1

 

Медичний персонал

Лікар (спеціалізація залежно від потреби)

0,5

 

Сестра медична з догляду за хворими

1

 

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

Уводиться за умови забезпечення харчуванням

Сестра медична молодша

1

 

Персонал працівників кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи)

Кухар

1

Уводиться за наявності їдальні

Підсобний робітник

1

Уводиться за наявності їдальні

Мийник посуду

1

Уводиться за наявності їдальні

Обслуговувальний персонал

Машиніст з прання та ремонту спецодягу

0,5

Уводиться за умови надання комплекту постільної білизни

Примітки:

1. Посада водія автотранспортних засобів уводиться за потреби та наявності на балансі установи автотранспортного засобу. Кількість штатних одиниць водія автотранспортного засобу розраховується з розрахунку одна штатна одиниця на 1 автотранспортний засіб (1 автотранспортний засіб на 30 осіб, що обслуговуються).

2. Інші найменування посад (професій) та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов надання соціальної послуги за рішенням засновника.

Опрос