Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость о выплате компенсации работодателям расходов на оплату труда за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.09.2015

Вих. N ___________ від __________

ВІДОМІСТЬ
про виплату компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
за _____________ 20___ р.
(місяць)

Кому подається ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                           (найменування регіонального центру зайнятості)

Ким подається ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування центру зайнятості)

Порядковий номер

Найменування підприємства, установи, організації

Реквізити роботодавця для перерахування компенсації

Прізвище, ім'я та по батькові особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (щодо фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта)

Нарахована заробітна плата працівника (основна та додаткова заробітна плата, гривень)

Виплачена заробітна плата працівника

Сума нарахованого єдиного внеску

Відпрацьовано робочих днів

Сума витрат, за якою обчислюється компенсація
(графа 6 + графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість подається до 10 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності.

М. П.

Керівник

__________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________
                         (прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

Опрос