Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт уничтожения журналов и документов по учету поступления, приемки, отпуска, изготовления и перепаковки образцов, инвентаризации и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ и их образцов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.09.2015

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(найменування посади начальника органу Держприкордонслужби
_______________   ________   ____________________
    (військове звання)           (підпис)              (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року

АКТ N __
знищення журналів та документів з обліку надходження, приймання, відпуску, виготовлення та перепакування зразків, інвентаризації та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин та їх зразків

Комісія _______________________________________________________________________ у складі:
                                                                       (найменування органу Держприкордонслужби)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посади, військові звання, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                             (номер наказу Адміністрації Держприкордонслужби)
провела ___ ____________ 20__ року знищення ____________________________________________
                                                                                                                                                        (метод знищення)
таких журналів та документів:

N з/п

Перелік журналів та документів

Примітка

назва

вхідний (вихідний) номер

кількість аркушів

Голова комісії

________________
    (військове звання)

_______
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________
    (військове звання)
________________
________________

_______
(підпис)
_______
_______

_______________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________
_______________________________

Опрос