Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал приемки (сдачи) под охрану и снятия охраны с помещения, в котором хранятся наркотические средства и психотропные вещества (учебные образцы)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.09.2015

Журнал
приймання (здавання) під охорону та зняття охорони з приміщення, у якому зберігаються наркотичні засоби і психотропні речовини (навчальні зразки)

Про приймання під охорону приміщення

Про зняття охорони з приміщення

час, число, місяць, рік

номер металевої печатки, якою опечатано приміщення

підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи про здавання під охорону приміщення

підпис, прізвище та ініціали оперативного чергового про приймання під охорону приміщення

час, число, місяць, рік

підпис, прізвище та ініціали оперативного чергового про здавання приміщення

підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи про приймання приміщення

Примітка.

Разом зі здаванням під охорону приміщення здається й опечатаний тубус з ключами від цього приміщення.

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(найменування посади начальника органу Держприкордонслужби
_______________   ________   ____________________
    (військове звання)           (підпис)              (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року

АКТ N __
знищення журналів та документів з обліку надходження, приймання, відпуску, виготовлення та перепакування зразків, інвентаризації та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин та їх зразків

Комісія _______________________________________________________________________ у складі:
                                                                       (найменування органу Держприкордонслужби)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посади, військові звання, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                             (номер наказу Адміністрації Держприкордонслужби)
провела ___ ____________ 20__ року знищення ____________________________________________
                                                                                                                                                        (метод знищення)
таких журналів та документів:

N з/п

Перелік журналів та документів

Примітка

назва

вхідний (вихідний) номер

кількість аркушів

Голова комісії

________________
    (військове звання)

_______
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________
    (військове звання)
________________
________________

_______
(підпис)
_______
_______

_______________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________
_______________________________

 

___________________________________
                   (найменування установи)

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

 
 


Відділення ________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
                      (найменування посади начальника органу
                                    Держприкордонслужби)
_______________ _______ ______________________
   (військове звання)       (підпис)           (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року

НАКЛАДНА (вимога) N ___
на відпуск матеріальних цінностей
(наркотичних засобів, психотропних речовин)

Підстава (мета): ________________________________________________________________________

Кому _____________________________________ Через кого __________________________________

За довіреністю N ___ від __ __ 20__р.

Код програмної класифікації

Джерело утримання

Установа

Відправник

Отримувач

Вид операції

Номер субрахунку

Код економічної класифікації

Отримувач

Відправник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Одиниця виміру

Рахунок

Номенклатурний номер

Кількість

Ціна

Сума

вимагається

відпущено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

_______________
(військове звання)

______
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Начальник кінологічної служби

_______________
(військове звання)

______
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Здав

____________
        (підпис)

_____________________
       (ініціали та прізвище)

Прийняв

____________
        (підпис)

_____________________
       (ініціали та прізвище)

 

Алгоритм
дослідження придатності навчальних зразків наркотичного засобу (психотропної речовини) для дресирування службових собак

Дослідження придатності навчального зразка наркотичного засобу (психотропної речовини) для дресирування службових собак здійснюється:

шляхом ідентифікації навчального зразка з контрольним зразком одної партії надходження (контрольний і навчальний зразки мають один і той самий реєстраційний номер за журналом обліку) за допомогою сертифікованого службового собаки у присутності комісії уповноваженого органу;

на установках для диференціювання запахів;

з використанням однієї або декількох кінологічних груп.

Дослідження має такі стадії:

ознайомлення комісії з контрольним і навчальними зразками одної партії надходження, документами обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, виготовлення контрольного і навчальних зразків, перепакування навчальних зразків і документами, що підтверджують спроможність службового собаки ідентифікувати подані для дослідження контрольний і навчальні зразки, та умовами їх дослідження;

з'ясування комісією, як сертифікований спеціальний собака з пошуку наркотиків розшукує на установці для диференціювання запахів контрольний зразок серед різних пахучих речовин та як поводиться під час виявлення зразка. Для цього інспектор-кінолог, що знаходиться в укритті, дає собаці занюхати контрольний зразок. Після цього один із членів комісії переносить контрольний зразок до однієї з ємностей установки для диференціювання запахів, а інспектор-кінолог за сигналом голови комісії командою та жестом направляє собаку в бік зазначеної установки, в ємностях якої знаходяться контрольний зразок і різні пахучі речовини. За результатами роботи службового собаки комісія має дійти висновку, чи підготовлений собака до розшуку наркотичного засобу (психотропної речовини), придатність якої досліджується, та зафіксувати особливості поведінки собаки, коли він розшукує засіб (речовину) та коли його виявляє;

з'ясування комісією, наскільки навчальні зразки придатні для використання у дресируванні службових собак. Для цього один із членів комісії непомітно від інспектора-кінолога і службового собаки кладе навчальний зразок в одну з ємностей установки для диференціювання запахів. Потім за сигналом голови комісії інспектор-кінолог зі службовим собакою виходить з укриття, дає собаці занюхати контрольний зразок і за командою та жестом направляє собаку в бік установки для диференціювання запахів, в ємностях якої знаходяться навчальний зразок і різні пахучі речовини. У разі якщо навчальний зразок придатний для використання, службовий собака має самостійно цей зразок розшукати і проявити певну поведінку в разі його знаходження. У дослідженні використовуються вибірково 2 - 3 навчальних зразки з кожної партії надходження. Ідентифікація кожного навчального зразка, що досліджується, з контрольним проводиться три рази поспіль.

 

ПРОТОКОЛ N __
за результатами аналізу дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

Комісія у складі: ________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування посад, прізвища, імена та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   голови і членів комісії)
засвідчує факт та результати аналізу дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків таких наркотичних засобів (психотропних речовин) ___ ____________ 20__ року:

Порядковий номер за журналом обліку

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини)

Порядковий номер контрольного зразка

Порядкові номери навчальних зразків

Одиниця виміру

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку

Результати роботи собаки1

Рішення комісії щодо подальшого використання зразків2

нетто

брутто

____________
1 Указується "виявив зразок" або "не виявив зразок". У разі коли навчальний зразок собака виявляв не кожний раз, зазначається ще й кількість разів виявлення собакою зразка.

2 У рішенні комісії має бути вказано "придатний для використання" або "пропонується знищити".

Голова комісії

________________
    (військове звання)

_______
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________
    (військове звання)
________________
________________

_______
(підпис)
_______
_______

_______________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________
_______________________________

 

 

                              ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(найменування посади начальника органу Держприкордонслужби
_______________   ________    ____________________
    (військове звання)          (підпис)                (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року

АКТ
перевірки наявності наркотичних засобів, психотропних речовин та їх зразків, що використовуються для дресирування службових собак

у ____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування органу Держприкордонслужби)
_____________________________________________________________________________________
                                        (посада, військове звання, прізвище, ініціали посадової особи, яка здійснювала перевірку)
з ___ до ___ ____________ 20__ р. здійснив(ла) перевірку наявності наркотичних засобів, психотропних речовин та їх зразків, що використовуються для дресирування службових собак.

Під час перевірки встановлено таке:

Найменування наркотичного засобу, психотропної речовини (номер зразка)

Одиниця виміру

Перебуває на обліку

Фактично є в наявності

Різниця

Примітка

більше

менше

Відомості про наявність наркотичних засобів, психотропних речовин та зразків додаються
на ___ аркушах.

Під час перевірки були виявлені такі недоліки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (детально зазначається, де і які недоліки мали місце)
_____________________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________________

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

______________
 (військове звання)

_________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи, яка здійснювала перевірку)

_______________________________________________________
 (підпис посадової особи, відповідальної за облік та зберігання наркотичних
                       засобів, психотропних речовин (навчальних зразків))

_______________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос