Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт установления потерь наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения (целые растения или измельченные какие-либо части или их смеси, сок, смолы и концентрат из этих растений), включенных в таблицу I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года N 770

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.09.2015

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________________
(найменування посади начальника органу Держприкордонслужби
_________________ ________ _____________________
       (військове звання)       (підпис)           (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року

АКТ N __
установлення втрат наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження (цілі рослини або подрібнені будь-які частки або їх суміші, сік, смоли та концентрат з цих рослин), включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року N 770

Комісія _______________________________________________________________________ у складі:
                                                                   (найменування органу Держприкордонслужби)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посади, військові звання, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
_____________________________________________________________________________________
під час _______________________________________________________________________________
                                                  (вказати один або декілька із зазначених заходів: прийняття отриманих паковань
_____________________________________________________________________________________
                                          з наркотичними засобами (психотропними речовинами), виготовлення навчальних і
_____________________________________________________________________________________
                                                         контрольних зразків або перепакування навчальних зразків)
установила, що пакування з наркотичними засобами (психотропними речовинами) і печатка не ушкоджені, але кількість цих засобів (речовин) зменшилась внаслідок їх висихання.

Порядковий номер навчального зразка

Номер наркотичного засобу (психотропної речовини) за журналом обліку

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини)

Одиниця виміру

Кількість (вага, міра) наркотичного засобу (психотропної речовини)

за інформацією, яка зазначена на пакованні

після зважування (вимірювання)

брутто

нетто

брутто

нетто

Комісія _______________________________________________________________________________
                                                                           (найменування органу Держприкордонслужби)
вважає (з об'єктивних причин) нижчезазначену кількість вказаних наркотичних засобів (психотропних речовин) внаслідок висихання втраченими:

N з/п

Номер наркотичного засобу (психотропної речовини) за журналом обліку

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини)

Одиниця виміру

Кількість (вага, міра) наркотичного засобу (психотропної речовини), яку втрачено

 

 

 

 

 

Голова комісії

________________
    (військове звання)

_______
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________
    (військове звання)
________________
________________

_______
(підпис)
_______
_______

_______________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________
_______________________________

Опрос