Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Консолидированный отчет о поступлении средств на текущие счета избирательного фонда местной организации политической партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы во многомандатном избирательном округе, и их использовании

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.09.2015
Утратил силу

форма N 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання

_____________________________________________________________________________________
(назва виборів / назва адміністративно-територіальної одиниці)
_____________________________________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії)

Номер терито-
ріального вибор-
чого округу

Назва, код та місцезна-
ходження банку, в якому відкрито поточний рахунок

Номер поточного рахунку

Надійшло коштів (грн.)

Використано коштів (грн.)

Залишок коштів (грн.)
(гр. 4 - гр. 7)

Усього
(гр. 5 + гр. 6)

у тому числі

Усього
(гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)

у тому числі

перераху-
вання коштів з накопичу-
вального рахунку

перераху-
вання штрафних санкцій

виготов-
лення мате-
ріалів передви-
борної агітації

викорис-
тання засобів масової інфор-
мації

інші послуги, пов'язані з прове-
денням передви-
борної агітації

інші витрати на передви-
борну агітацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт подано "___" ____________ 20__ року

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
____________
(підпис)

 
 
________________________
(прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

 
 
____________
(підпис)

 
 
________________________
(прізвище та ініціали)

Опрос