Идет загрузка документа (111 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации юридического лица (страхователя) в системе предоставления услуг в электронной форме [Пенсионный фонд Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.09.2015

ЗАЯВА
про реєстрацію юридичної особи (страхувальника) у системі надання послуг в електронній формі

_____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи (страхувальника),
_____________________________________________________________________________________
дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, код за ЄДРПОУ)

Для здійснення повноважень представляти інтереси юридичної особи (страхувальника) від її імені уповноваженою особою є
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи,
_____________________________________________________________________________________.
                          відомості про уповноважену особу (дата народження, серія та N паспорта, ким та коли виданий))

Від імені юридичної особи (страхувальника) прошу зареєструвати
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування юридичної особи (страхувальника))
як користувача веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Код територіального органу Пенсійного фонду України: ХХХХХ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України).

Реєстраційний номер заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України: ХХХХХХХ (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України).

З метою захисту прав суб'єктів персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування юридичної особи (страхувальника))
поінформовано, що інформація про застраховану особу засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України надається без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії та номера паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) у спосіб, обраний при реєстрації на веб-порталі.
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи (страхувальника))
поінформовано, що персональні дані, що містяться в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування та автоматизованій системі обробки пенсійної документації, наданий код заяви (реєстраційний номер) для реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню.

"___" ____________ 20__ року

                                     _____________________
                                                   (підпис заявника)

Відповідальна особа
територіального органу
Пенсійного фонду України

_________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
лінія відрізу

Розписка про одержання заяви
територіальним органом Пенсійного фонду України

Реєстраційний N заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України __________.

Дата реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду України __.__.20__.

Код заяви _____________________.

Відповідальна особа
територіального органу
Пенсійного фонду України

___________________________

Опрос