Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Совместное протокольное решение об организации взаиморасчетов за электроэнергию за счет средств фонда Государственного бюджета Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.09.2015
Утратил силу

СПІЛЬНЕ ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ N ___ ЗА РАХУНОК КОШТІВ _______________ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

1. Це Спільне протокольне рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію (далі - Спільне протокольне рішення) укладено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року N 20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій" (далі - Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20) та згідно з Порядком проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року N 493/688.

2. Учасниками розрахунків цього Спільного протокольного рішення є:

Головне управління Державної казначейської служби України в ___________________ області (далі - Сторона 1) в особі __________________________, яка діє на підставі ____________, з однієї сторони;
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Департамент фінансів __________________________ облдержадміністрації (далі - Сторона 2) в особі ____________________________, яка діє на підставі _________________________, з другої сторони;
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

постачальник та/або транспортувальник ресурсів (товарів, послуг) (далі - Сторона ___) в особі __________________________________, яка діє на підставі ___________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з ________________________ сторони;

енергопостачальна компанія ____________________________________________ (далі - Сторона ___)
                                                                       (повне найменування підприємства, установи, організації)
в особі ___________________________, яка діє на підставі ______________________, з ____ сторони;
                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

ДП "Енергоринок" (далі - Сторона остання) в особі __________________________________, яка діє на
                                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
підставі __________________________, з останньої сторони.

3. Це Спільне протокольне рішення, підписане усіма учасниками розрахунків, погоджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

4. Розрахунки за цим Спільним протокольним рішенням проводяться за такою схемою:

4.1. Державна казначейська служба України перераховує Стороні 1 кошти в сумі ______________ грн ____ коп. з приміткою "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20. "Електроенергія".

4.2. Сторона 1 перераховує Стороні 2 кошти в сумі _______________________ грн із записом у графі "призначення платежу" "Електроенергія" за ____________ ____ року "п" _____________________ грн,
                                                                                                             (місяць)
"Електроенергія" за ____________ ____ року "с" ____________________________ грн" та з приміткою
                                                      (місяць)
"Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.3. Сторона 2 перераховує Стороні ___ кошти за пільги та субсидії в сумі __________ грн із записом у графі "призначення платежу" "Електроенергія" за ____________ ____ року "п" _______________ грн,
                                                                                                                           (місяць)
"Електроенергія" за ____________ ____ року "с" ____________________________ грн" та з приміткою
                                                       (місяць)
"Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.4. Сторона ___ перераховує Стороні ___ кошти за спожиту в _________ ____ року електроенергію
                                                                                                                                                    (місяць)
в сумі ___________ грн, у тому числі ПДВ ___________, із записом у графі "призначення платежу" "Електроенергія" за _________ ____ року "п" ______ грн, "Електроенергія" за _________ ____ року
                                                    (місяць)                                                                                                                 (місяць)
"с" ____________ грн" та з приміткою "Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20".

4.5. Сторона ___ перераховує Стороні останній кошти в сумі _______ грн, у тому числі ПДВ ______, за куповану електроенергію у ____________ 20__ р. із записом у графі "призначення платежу"
                                                                              (місяць)
"за електроенергію, куповану у ____________ 20__ р. Постанова Уряду від 11.01.2005 N 20.
                                                                                  (місяць)
"Електроенергія" "п" ____________ грн, "с" _____________ грн, у т. ч. ПДВ".

5. Усі Сторони не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунок перераховують кошти Стороні наступній.

6. Сторони, що підписали це Спільне протокольне рішення, несуть відповідальність за недотримання вимог Постанови Уряду від 11.01.2005 N 20 та Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 11 січня 2015 року N 493/688, і невиконання своїх зобов'язань за цим Спільним протокольним рішенням відповідно до законодавства України.

7. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підтверджує, що розрахунки проведено відповідно до Постанови Уряду від 11.01.2005 N 20.

8. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Спільного протокольного рішення, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

9. Це Спільне протокольне рішення набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Дата та номер реєстрації цього Спільного протокольного рішення встановлюються після його підписання усіма Сторонами.

Це Спільне протокольне рішення вважається укладеним у разі, якщо воно підписано Сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

10. Це Спільне протокольне рішення складено українською мовою у кількості примірників, що відповідає кількості Сторін, та додатково один примірник для Державної казначейської служби України й один - уповноваженому банку.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН СПІЛЬНОГО ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

N ___________________ від ___________________

До Спільного протокольного рішення на загальну суму ________________________ грн _____ коп.
                                                                                                                                                    (словами)

Сторона 1
N рахунку _______________________________ в
Головному управлінні Державної казначейської служби України в
___________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона 2
N рахунку _______________________________ в
Головному управлінні Державної казначейської служби України в
___________________________________ області
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку _______________________________ в
_________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер _____________________
М. П.

Сторона ___
N рахунку _______________________________ в
_________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

Сторона остання
N рахунку _______________________________ в
_________________________________________
Код банку ________________________________
Код за ЄДРПОУ ___________________________
Керівник _________________________________
Головний бухгалтер ________________________
М. П.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

 

______________________________
(посада)

____________________
(П. І. Б.)

Опрос