Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись и смета расходов, необходимых для выполнения программы (реализации проекта, мероприятия) [разработанных институтами гражданского общества, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2015

Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу)

Загальні відомості

Повна назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу) _______________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування інституту громадянського суспільства _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (поштова адреса) інституту громадянського суспільства, телефон, факс, e-mail
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника інституту громадянського суспільства ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити учасника конкурсу
_____________________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника культурно-мистецької програми (проекту, заходу), місце роботи, посада, контактні телефони ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Досвід роботи інституту громадянського суспільства (стисло перерахуйте культурно-мистецькі програми (проекти, заходи), що були здійснені інститутом громадянського суспільства останнім часом) ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ресурси інституту громадянського суспільства (перерахуйте, якими ресурсами для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) володіє інститут громадянського суспільства: яке приміщення належить інституту громадянського суспільства, склад і кількість працівників, яким устаткуванням володіє інститут громадянського суспільства тощо. Вкажіть, які ресурси ви привернете з інших джерел для реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу))
______________________________________________________________________________________

Ресурси

Перелік

Спосіб використання у програмі (проекті, заході)

Матеріальні

 

 

Технічні

 

 

Інформаційні

 

 

Людські

 

 

Фінансові

 

 

Опис культурно-мистецької програми (проекту, заходу)

Місце проведення та строк реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано культурно-мистецьку програму (проект, захід) ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Актуальність культурно-мистецької програми (проекту, заходу), обґрунтування необхідності її реалізації, в чому полягає новизна, інноваційність ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

Цільова аудиторія, на яку спрямовано культурно-мистецьку програму (проект, захід) (опишіть, на кого конкретно направлена програма (проект, захід), яку групу населення вони представляють, кількість осіб, яких планується охопити програмою (проектом, заходом)) ________________________
______________________________________________________________________________________

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) (Необхідно зазначити очікувані результати від реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу), кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність культурно-мистецької програми (проекту, заходу)) ______________________________

План виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)

Етапи реалізації програми (проекту, заходу)

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу, місце проведення

Очікувані результати

Відповідальний виконавець на кожному етапі (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Як буде продовжуватись виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) після припинення державного фінансування програми ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Залучення до виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) інших інститутів громадянського суспільства

Найменування інституту громадянського суспільства

П. І. Б. та посада відповідальної особи

Контактний телефон

Діяльність по програмі (проекту, заходу)

Джерела фінансування (тис. грн)

Загальна сума кошторису витрат

 

Очікуване фінансування від Мінкультури

 

З яких джерел і яку частину коштів очікуєте отримати для виконання програми (проекту, заходу)

 

Внесок учасника конкурсу

 

Кошторис витрат на виконання програми (проекту, заходу) (починати з нового аркуша, зазначити лише ті витрати, які потрібні для виконання програми (проекту, заходу))

Назва статті витрат на виконання програми (проекту, заходу)

Розрахунок витрат

Сума фінансування від Мінкультури України
(тис. грн)

Сума коштів з інших джерел
(тис. грн)

Власний внесок інституту громадянського суспільства
(тис. грн)

Загальна сума коштів на виконання програми (проекту, заходу)
(тис. грн)

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу

 

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

 

Представницькі витрати

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування кількості товарів (робіт, послуг) з урахуванням чинних цін (тарифів), особливостей програми та принципу економного витрачання бюджетних коштів, а також максимальної ефективності їх використання ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші матеріали (у разі наявності), які засвідчують спроможність виконати програму (проект, захід) (газетні публікації, нагородні дипломи тощо).

Керівник або
уповноважена особа
інституту громадянського
суспільства

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата ____________

 

 

Опрос