Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценка деятельности [внутренний аудит в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2015

Оцінка діяльності

___________________________________________________
(назва підрозділу внутрішнього аудиту та установи)

за 20__ рік

N

Критерії

Так/ні

Доказова база

Примітка

1. Дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

1.1. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази щодо визначення стратегії розвитку підрозділу внутрішнього аудиту

1.1.1.

Чи затверджується керівником установи Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту?

 

 

 

1.1.2.

Чи є внутрішні документи, які визначають порядок заповнення Програми, структуру та зміст показників, процедуру заповнення та узагальнення тощо?

 

 

 

1.1.3.

Чи визначено Програмою забезпечення та підвищення якості показники вимірюваності рівня досягнення визначених цілей; чи є Програма предметом регулярного перегляду (щонайменше 1 раз на рік), щоб забезпечити актуальність та доречність?

 

 

 

1.1.4.

Чи включає Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту аналіз наявного кадрового потенціалу та оцінку потреб у кваліфікованих кадрах, необхідних для забезпечення визначених цілей?

 

 

 

1.1.5.

Чи відстежується стан впровадження заходів з внутрішньої оцінки якості та якщо, так, то наскільки повно вони впроваджуються, що перешкоджає їх реалізації?

 

 

 

1.1.6.

Чи є план навчання персоналу та, якщо так, то наскільки повно він враховує реальні потреби персоналу?

 

 

 

1.1.7.

Чи проводяться фактично економічні навчання; чи існують документальні докази їх проведення; наскільки вони відповідають плану навчань (за його наявності)?

 

 

 

1.1.8.

Чи проходять внутрішні аудитори періодичні підвищення професійної кваліфікації, у т. ч. навчання/семінари, що організовують органи Держфінінспекції України? Чи ведеться реєстр усіх таких запланованих та проведених курсів?

 

 

 

1.1.9.

Чи підтримується на рівні установи загальний реєстр усіх проведених навчань та досягнень внутрішнього аудитора?

 

 

 

1.1.10.

Чи враховується при плануванні роботи із внутрішнього аудиту достатнє виділення часу на навчання?

 

 

 

1.1.11.

Чи проводяться внутрішні оцінки якості функції внутрішнього аудиту; наскільки часто?

 

 

 

1.1.12.

Чи розробляється за результатами проведеної внутрішньої оцінки якості заходи, направлені на підвищення якості внутрішнього аудиту і чи знаходять вони відображення у Програмі забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний період?

 

 

 

1.1.13.

Чи звітує посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, перед керівником установи щодо реалізації Програм забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, результатів досягнення визначених у них цілей, а також результатів внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту?

 

 

 

1.2. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує діяльність із внутрішнього аудиту

1.2.1.

Чи затверджено Положення про посадову особу, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, посадові інструкції?

 

 

 

1.2.2.

Чи розкрито в Положенні про посадову особу на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту та посадових інструкціях всі основні аспекти діяльності, чи відповідають вони вимогам загального законодавства?

 

 

 

1.2.3.

Чи затверджено на рівні центрального органу галузеву інструкцію з організації проведення та документування внутрішніх аудитів?

 

 

 

1.2.4.

Чи охоплює інструкція з організації проведення та документування внутрішніх аудитів усі напрями внутрішнього аудиту, всі основні аспекти внутрішніх аудитів; чи відповідає вона вимогам загального законодавства?

 

 

 

1.2.5.

Чи прописаний у внутрішніх документах порядок планування аудитів (як окремий документ або розділ іншого внутрішнього документа)?

 

 

 

1.2.6.

Чи визначено у внутрішніх документах з організації і проведення внутрішнього аудиту розрахунок планового та фактичного фонду робочого часу, розподілу останнього фонду за напрямами аудитів, відбору об'єктів до планів, а також критерії такого відбору?

 

 

 

1.2.7.

Чи базується (відповідно до затвердженого порядку планування) відбір об'єктів для проведення внутрішніх аудитів на щорічній оцінці ризиків (орієнтовний перелік ризиків у діяльності)? Чи існують докази того, що визначені на підставі оцінки ризиків (орієнтовного переліку ризиків у діяльності) пріоритети діяльності внутрішнього аудиту, узгоджені з цілями діяльності установи?

 

 

 

ОЦІНКА:

2. Система планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стан виконання планів

2.1. Порядок формування та затвердження планів, внесення змін до них

2.1.1.

Чи затверджені керівником установи внутрішні документи, які визначають порядок та основні аспекти планування роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту?

 

 

 

2.1.2.

Чи відповідають вимогам внутрішніх документів в частині визначення порядку планування роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вимогам Порядку N 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту?

 

 

 

2.1.3.

Чи є в наявності плани роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, на усі планові періоди впродовж періоду, охопленого дослідженням?

 

 

 

2.1.4.

Чи дотримується фактично посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вимог нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:

 

 

 

 

- формування планів на підставі оцінки ризиків, врахування інших визначених критеріїв відбору об'єктів (повноти та періодичності охоплення аудитами підконтрольної мережі тощо)?

 

 

 

 

- розрахунку фонду планового та фактично робочого часу?

 

 

 

 

- процедур та термінів формування та затвердження планів (включаючи погодження з органами Держфінінспекції України)?

 

 

 

 

- форми планів?

 

 

 

 

- внесення змін до планів?

 

 

 

 

- правомірності підстав для проведення позапланових контрольних заходів?

 

 

 

2.1.5.

Чи є оптимальним співвідношення запланованих внутрішніх аудитів у розрізі їх напрямків (аудит відповідності, фінансовий аудит та аудит ефективності)?

 

 

 

2.2. Стан виконання планів

2.2.1.

Чи забезпечується стовідсоткове виконання планів проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

2.2.2.

Чи існують обґрунтовані причини невиконання планів (за наявності фактів невиконання)?

 

 

 

2.2.3.

Чи пов'язані факти невиконання планів із недоліками та прорахунками, допущеними на стадії їх формування?

 

 

 

2.2.4.

Чи носять факти невиконання планів систематичний характер?

 

 

 

2.2.5.

Чи впливає кількість позапланових доручень на стан виконання планів, а також на системність охоплення внутрішнім аудитом підконтрольної мережі?

 

 

 

2.2.6.

Чи існують факти недотримання термінів проведення внутрішніх аудитів, визначених у планах?

 

 

 

2.2.7.

Чи інформується керівник установи про стан виконання планів проведення внутрішнього аудиту?

 

 

 

ОЦІНКА:

3. Організаційні та функціональні аспекти проведення внутрішніх аудитів

3.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів в частині організації внутрішніх аудитів

3.1.1.

Чи дотримуються вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:

 

 

 

 

підготовки до проведення внутрішнього аудиту: вивчення, аналізу об'єкту контролю, визначення цілей дослідження його планування та розподілу трудових ресурсів?

 

 

 

 

складання та затвердження програм внутрішніх аудитів (за необхідності робочих планів)?

 

 

 

 

відповідності програм проведення внутрішніх аудитів визначеним цілям дослідження?

 

 

 

 

відповідності обсягів дослідження (визначеним у програмах) термінам та ресурсам передбаченим для їх проведення?

 

 

 

 

складання та затвердження офіційних розпорядчих документів на проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

 

процедури залучення фахівців інших підрозділів/установ до проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

 

граничних термінів проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

3.2. Ефективність аудиторських дій та якість документування матеріалів внутрішніх аудитів

3.2.1.

Чи підтверджуються матеріали внутрішніх аудитів фактичне дослідження усіх програмних питань?

 

 

 

3.2.2.

Чи підтверджують матеріали внутрішніх аудитів повноту дій внутрішніх аудиторів під час збору аудиторських доказів для обґрунтування аудиторських висновків в розрізі кожного конкретного питання аудиту?

 

 

 

3.2.3.

Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині документування внутрішніх аудитів, форми аудиторських звітів?

 

 

 

3.2.4.

Чи у повному обсязі та чітко задокументовані в аудиторських звітах обставини, аудиторські докази та факти встановлених недоліків, порушень (чи чітко та зрозуміло викладено обставини, є посилання на порушені нормативно-правові акти тощо)?

 

 

 

3.2.5.

Чи завжди аудиторські докази (наявні у матеріалах аудиту) відповідають висновкам аудиторів, наведеним у аудиторських звітах?

 

 

 

3.2.6.

Чи завжди в аудиторських звітах правильно кваліфікуються задокументовані порушення, недоліки?

 

 

 

3.2.7.

Чи існує у матеріалах внутрішніх аудитів документальне підтвердження проведення керівником підрозділу внутрішнього аудиту / керівником аудиторської групи моніторингу та підтримки функції внутрішнього аудиту в ході проведення аудиторських досліджень?

 

 

 

3.2.8.

Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині формування та зберігання аудиторських матеріалів?

 

 

 

ОЦІНКА:

4. Дослідження результативності проведених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів

4.1. Аналіз результативності проведених внутрішніх аудитів, включаючи достовірність звітності

4.1.1

Чи запроваджена у підрозділі система обліку та накопичення звітних даних за результатами внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.1.2.

Чи звітує (із встановленою періодичністю) посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, про результати своєї діяльності керівнику установи?

 

 

 

4.1.3.

Чи мають місце факти недостовірності, викривлення звітних даних, їх невідповідності із звітами, що подається керівнику підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.1.4.

Чи засвідчує аналіз звітних даних (із врахуванням коригувань недостовірних звітних даних) висновку результативність та ефективність внутрішнього аудиту (в т. ч. у співвідношення із результатами аналогічних контрольних заходів, проведених органами Держфінінспекції України)?
Зокрема

 

 

 

 

- в частині результативних показників (за результатами аудитів відповідності та фінансових аудитів);

 

 

 

 

- в частині ефективності та масштабності проблем порушених під час проведення аудитів ефективності (наприклад зміни до законодавчих актів, проблеми розподілу повноважень, неефективного управління об'єктами державної власності, документообігу, здійснення контрольно-наглядових функцій тощо)?

 

 

 

4.1.5.

Чи мають місце факти непогодження об'єктів контролю із результатами внутрішніх аудитів, заперечень, зауважень, скарг на дії внутрішніх аудиторів, тощо?

 

 

 

4.1.6.

Чи існує та чи дотримується фактично внутрішній порядок розгляду зауважень/заперечень до аудиторських звітів, скарг на дії внутрішніх аудиторів?

 

 

 

4.2. Реалізація результатів внутрішніх аудитів

4.2.1.

Чи існують затверджені внутрішні документи, що регламентують порядок та усі належні процедури реалізації результатів внутрішніх аудитів в системі підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.2.2.

Чи відповідають вимоги внутрішніх документів установи в частині реалізації результатів внутрішніх аудитів вимогам Порядку N 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, іншим нормативно-правовим актам з цих питань?

 

 

 

4.2.3.

Чи надані за результатами внутрішніх аудитів рекомендації:

 

 

 

 

- мають конкретний, конструктивний характер?

 

 

 

 

- чітко визначають терміни їх реалізації, відповідальних посадових осіб та очікувані результати?

 

 

 

 

- відповідають фактам викладеним у матеріалах відповідного дослідження?

 

 

 

4.2.4.

Чи ознайомлюється керівник підконтрольного суб'єкта із результатами кожного проведеного внутрішнього аудиту, чи існує документальне підтвердження цього факту?

 

 

 

4.2.5.

Чи завжди керівник підконтрольного суб'єкта погоджується та підтримує усі рекомендації надані за результатами внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.2.6.

Чи у всіх випадках (передбачених нормативно-правовими актами) та чи своєчасно здійснюється інформування правоохоронних та інших зацікавлених органів про результати внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.3. Стан відстеження/моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів

4.3.1.

Чи існують затверджені внутрішні документи, що регламентують форму та процедуру відстеження впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів в системі підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.3.2.

Чи визначають внутрішні форми моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій чіткі терміни їх реалізації, посадових осіб, відповідальних за реалізацію кожного конкретного заходу, а також очікувані результати впровадження рекомендацій?

 

 

 

4.3.3.

Чи фактично здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів, чи ведеться він до повного впровадження рекомендацій?

 

 

 

4.3.4.

Чи здійснюється аналіз досягнення очікуваних результатів впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

4.3.5.

Чи є у наявності документальне підтвердження усунення недоліків, впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

4.3.6.

Чи існують факти невиконання аудиторських рекомендацій через їх неякісне формулювання (не чіткість, незрозумілість кому, що і навіщо необхідно виконувати)?

 

 

 

4.3.7.

Чи ініціюються підрозділом внутрішнього аудиту заходи (листи-нагадування, відомчі накази, рішення, інші заходи) до об'єкту контролю, у разі невиконання останнім рекомендацій у визначені терміни?

 

 

 

4.3.8.

Чи запроваджене на рівні підконтрольного суб'єкта періодичне звітування/інформування керівника підконтрольного суб'єкта про результати моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

ОЦІНКА:

ВИСНОВКИ:

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__

 

 

ПРИМІТКА: критерії для оцінки діяльності із внутрішнього аудиту посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вибирає самостійно.

Опрос