Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извлечение из протокола заседания избирательной комиссии [по местным выборам]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2015

Зразок

_________________________________________________________
(назва виборів)
___________________________________________
(дата проведення виборів)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
засідання _____________________________
                                 (повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

_____ год. _____ хв.

 

 

"___" ____________ 20__ року
(дата проведення)

 

_____________________________________
(місце проведення - назва населеного пункту)

Усього членів комісії: _________ осіб.

Присутні на засіданні члени комісії: ____________________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________.

Запрошені на засідання: ______________________________________________________________.
                                                                                          (посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається)

Присутні на засіданні: ________________________________________________________________.
                                                                                          (посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

_____________________________________________________________________________________
(питання порядку денного, щодо розгляду якого виготовляється витяг із протоколу)

Слухали: ____________________________________________________________________________
                                                                                                           (зміст питання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ініціали доповідача)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (короткий зміст виступу)

Виступили: __________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ініціали осіб, які виступили, короткий зміст кожного виступу)

Вирішили (постановили): _____________________________________________________________
                                                                                                 (зміст рішення (постанови, протокольного рішення))

За це рішення проголосували:

За _____________________________________________________
                                                     (цифрами і прописом)

Проти __________________________________________________
                                                     (цифрами і прописом)

Утрималися _____________________________________________
                                                     (цифрами і прописом)

_____________________________
(головуючий на засіданні)

 

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

_____________________________
(секретар комісії (секретар засідання)

 

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(назва і дата проведення виборів)

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії з місцевих виборів

_____________________________________________________________________________________
(повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

N
з/п

Дата прийому

Прізвище та ініціали особи, яка здійснює особистий прийом громадян

Прізвище та ініціали, місце проживання особи, яка звернулася до комісії

Стислий виклад змісту заяви

Зміст доручення

Виконавець доручення

Строк виконання

Відмітка про виконання

Дата відправлення вихідного документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Сторінки журналу нумеруються, журнал прошивається і скріплюється печаткою виборчої комісії.

 

_____________________________________________________________________________________
(назва і дата проведення виборів)

ЖУРНАЛ
реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів

_____________________________________________________________________________________
(повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

N
з/п

Дата надходження документа

Прізвище та ініціали, місце проживання, місце роботи особи, яка звернулася до комісії

Найменування організації, що надіслала документ;
дата та номер супровідного листа, відмітка про контроль

Стислий виклад змісту документа, заяви, скарги

Зміст доручення

Виконавець доручення

Строк виконання доручення

Відмітка про виконання доручення

Дата відправлення, номер вихідного документа

Примітки, в тому числі відмітка про дату та номер реєстрації вхідного документа, на який дається відповідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. При реєстрації вихідної документації заповнюються графи 1, 5, 10, 11.

2. Сторінки журналу нумеруються, журнал прошивається і скріплюється печаткою виборчої комісії.

 

_____________________________________________________________________________________
(назва і дата проведення виборів)

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем проживання (перебування)

дільничної виборчої комісії з місцевих виборів __________________________ виборчої дільниці N _____
                                                                                                                                                                            (звичайної/спеціальної)

_____________________________________________________________________________________
(зазначення регіону, де розташована виборча дільниця)

N
з/п

Дата і час надходження заяви

Прізвище, Ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця-заявника

Яким чином подана заява (особисто, поштою, через інших осіб)

Адреса місця проживання (перебування) виборця

Назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров'я виборця

Прізвища, ім'я, по батькові членів комісії, які здійснили перевірку факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися

Результати перевірки факту тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися

Рішення комісії за результатами розгляду заяви про бажання виборця голосувати за місцем проживання (перебування)

1

2

3

 

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Сторінки журналу нумеруються, журнал прошивається і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

____________

Опрос