Идет загрузка документа (146 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Представление [относительно внесения изменений в состав территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост сел, поселков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2015
Утратил силу

ПОДАННЯ

Додаток 2 втратив чинність

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261
,
втратив чинність згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 21.02.2020 р. N 51)

 

ПОДАННЯ

Додаток 3 втратив чинність

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261
,
втратив чинність згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 21.02.2020 р. N 51)

 

ПОДАННЯ

Додаток 4 втратив чинність

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261
,
втратив чинність згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 21.02.2020 р. N 51)

 

ПОДАННЯ

Додаток 5 втратив чинність

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261
,
втратив чинність згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 21.02.2020 р. N 51)

 

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міста обласного значення) виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___________________________________________________________________________________________________________________________
           (назва районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного
                                                                                                                                                             скликання -
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) _____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                         (назва міської (міста районного значення),
___________________________________________________________________________________________________________________________:
                                                                            районної у місті (крім районної в містах Києві, Севастополі), селищної, сільської виборчої комісії)

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії такі кандидатури (таку кандидатуру):

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написані заяви (написана заява) осіб (особи), запропонованих (запропонованої) до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _____________________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій
                                                                                                                                                             сесії Верховної Ради України поточного скликання)

____________________________________________________________________________
(назва посади керівника районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

  
М. П.

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання (під час виборчого процесу чергових або перших місцевих виборів до внесеного подання про заміну члена виборчої комісії копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена в установленому порядку, може не додаватися).

2. Подання районної, міської організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261)

 

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міста обласного значення) виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (назва зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районної, міської
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    організації політичної партії - суб'єкта подання кандидатур до складу виборчої комісії)
просить припинити повноваження такого члена _________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (назва міської (міста районного значення), районної у місті (крім районної в містах Києві, Севастополі),                                                                                                                                                                                                                селищної, сільської виборчої комісії)
___________________________________________________________________________________________________________________________:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідної виборчої комісії таку кандидатуру:

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму
(за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована особа відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Власноручно написана заява особи, запропонованої до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (назва районної, міської організації політичної партії)

____________________________________________________________________________
(назва посади керівника зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці районної, міської організації політичної партії)

  
М. П.

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію районної, міської організації політичної партії засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально не раніш як за 30 днів до дня внесення відповідного подання (під час виборчого процесу чергових або перших місцевих виборів до внесеного подання про заміну члена виборчої комісії копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена в установленому порядку, може не додаватися).

2. Подання зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районної, міської організації політичної партії про заміну членів відповідної територіальної виборчої комісії скріплюється печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня і вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261)

 

__________________________________________________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                              (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії,
___________________________________________________________________________________________________________________________
            про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, - суб'єкта подання кандидатур до складу
                                                                                                                                           дільничної виборчої комісії)
просить припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць, утворених у межах ______________________________________________________________________________:
                                                                                                                                                                               (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подає на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (відповідної дільничної виборчої комісії звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ________________________________________________________________________, такі кандидатури (таку кандидатуру):
                                                  (назва району, міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію _____________________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної
                                                                                    партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

____________________________________________________________________________
(назва посади керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання)

  
М. П.

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, засвідчується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або нотаріально після офіційного оголошення про початок виборчого процесу (під час виборчого процесу чергових або перших місцевих виборів до внесеного подання про заміну члена виборчої комісії копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена в установленому порядку, може не додаватися).

2. Подання республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, районної, міської, районної у місті організації політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, про заміну членів відповідної дільничної виборчої комісії засвідчене печаткою цієї місцевої організації політичної партії або печаткою місцевої організації відповідної політичної партії вищого рівня, вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261)

 

ПОДАННЯ

Додаток 9 втратив чинність

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.09.2015 р. N 261
,
втратив чинність згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 21.02.2020 р. N 51)

 

_______________________________________________________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, ________________________________________________, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі N ___ з виборів депутатів
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________ ради прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих
                             (назва селищної ради / сільської ради)
комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ________________________________________________________________________________________________:
                                                                                                                                                                                       (назва селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах _______________________________________________________________________________________________________________________, такі
                                                                                                        (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі N ____
з виборів депутатів ___________________________________ ради
                                                               (назва селищної / сільської ради)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів селищної, сільської ради про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

__________________________________________________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, ______________________________________, кандидат на посаду __________________________________________________________ голови
                                (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                     (згідно з назвою села, селища, міста)
прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___________________________________________________________________________________________________________________________:
                                                                                                                            (назва міста, району в місті, селища, села)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах _______________________________________________________________________________________________________________________, такі
                                                                                                            (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат на посаду ____________________________________________________ голови
                                                                                   (згідно з назвою села, селища, міста)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

______________________________________________
(вид, назва та дата проведення місцевих виборів)

 

____________________________________________________________________
(назва районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії)

ПОДАННЯ

Я, ___________________________________, кандидат на посаду старости ___________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                                                               (згідно з назвою села, селища)
прошу припинити повноваження таких членів (такого члена) дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах ___________________________________________________________________________________________________________________________:
                                                                                                            (назва селища, села у складі об'єднаної територіальної громади)

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

 

 

 

та подаю на заміну для включення до складу відповідних дільничних виборчих комісій (дільничної виборчої комісії) звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці), утворених (утвореної) у межах _______________________________________________________________________________________________________________________, такі
                                                                                                     (назва району, міста, району в місті, селища, села)
кандидатури (таку кандидатуру):

Номер виборчої дільниці

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові
(за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Грома-
дянство

Освіта (загальна середня, професійно-
технічна, вища)

Місце роботи (заняття)

Займана посада

Місце проживання та адреса житла

Контактні номери телефону

Відомості про досвід роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (за наявності - із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії)

Відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновані особи (запропонована особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 21 Закону України "Про місцеві вибори".

Додатки:

1. Ксерокопії першої, другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

2. Заяви (заява) осіб (особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний номер телефону).

Кандидат на посаду старости ___________________________________________________
                                                                                                                    (назва села або селища)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Примітка. Подання кандидата на посаду старости про заміну членів відповідних дільничних виборчих комісій (відповідної дільничної виборчої комісії) вноситься за підписом кандидата на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

Опрос