Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сообщение (заявление) о предоставлении полномочий на проведение проверки цистерн

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ (ЗАЯВА)
про надання повноважень на проведення перевірки цистерн

Заявник: _____________________________________________________________________________
                                                       (найменування та місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові,
                                                        місце проживання суб'єкта господарювання, що провів перевірку)

Прошу надати повноваження на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (типи цистерн)
_____________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма: ___________________________________________________________

Банківські реквізити: ____________________________________________________________________
                                                                                               (найменування банку, поточний рахунок МФО,
_____________________________________________________________________________________
       код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
      фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
         картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість
_____________________________________________________________________________________

Номер телефону _________________________________, телефаксу ___________________________,
адреса електронної пошти ______________________________________________________________

З Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів ознайомлений і зобов'язуюсь його виконувати.

_________________________
                           (посада)

____________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви: ___ ____________ 20__ р. N ____________

_________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
  (підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка прийняла заяву)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Опрос