Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт передачи-принятия выделенной телекоммуникационной сети специального назначения в государственную собственность

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.09.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____________________
        (сторона, що передає)
_____________________
_____________________

Голова Фонду державного
майна України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

_________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

_________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

_________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

___.___.20__

___.___.20__

___.___.20__

М. П.

М. П.

М. П.

АКТ
передачі-приймання виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення у державну власність

Центральна комісія, створена відповідно до _______________________________________________,
                                                                                                           (назва документа, на підставі якого створена комісія)
у такому складі: голова комісії - _________________________________________________________,
                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
заступник голови комісії - ______________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року провела перевірку виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП).

Центральній комісії надано для перевірки: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Центральна комісія встановила:

1. До складу ТМСП входять:

___ каналів зв'язку магістрального рівня, які створені на основі оптичних каналів 10 Гбіт/с обладнанням DWDM мережі ПАТ "Укртелеком";

___ каналів зв'язку регіонального рівня, які створені в мережі передачі даних ПАТ "Укртелеком" з організацією каналів L2VPN 100 Мбіт/с за технологією Ethernet-ELAN;

___ магістральних вузлів ТМСП;

___ регіональних вузлів ТМСП;

___ ділянок волоконно-оптичного кабелю, на яких ПАТ "Укртелеком" виділяє по два оптичні волокна.

2. Оціночна вартість ТМСП: _______________________________________________ грн______ коп.

3. Результати тестування:
оптичних транспортних каналів магістрального рівня ТМСП _________________________________
_____________________________________________________________________________________,
каналів передачі даних L2VPN регіонального рівня ТМСП ___________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ділянок волоконно-оптичного кабелю ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Результати інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП (територіальній комісії необхідно в цьому розділі дійти висновків щодо наявності чи відсутності недоліків, виявлених у процесі інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП, які пов'язані з нестачею матеріальних засобів або розбіжностями облікових даних з документацією ТМСП) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Результати визначення можливості отримання, зберігання, використання та технічного обслуговування комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП територіальним органом Адміністрації Держспецзв'язку __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Результати визначення можливості забезпечення територіальним органом Адміністрації Держспецзв'язку сталого функціонування комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Висновок: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Разом з об'єктом передається документація: ________________________________________________

Цей Акт разом з додатками складено та підписано у чотирьох оригінальних примірниках.

До акта додаються:

1. Перелік каналів магістрального рівня ТМСП, на ___ арк.

2. Перелік каналів регіонального рівня ТМСП, на ___ арк.

3. Перелік ділянок ВОК, на яких ПАТ "Укртелеком" виділяє по два оптичні волокна, на ___ арк.

4. Перелік та вартість вузлів ТМСП, на ___ арк.

5. Основні складові магістральних і регіональних вузлів ТМСП, які передаються Держспецзв'язку, на ___ арк.

6. Виписка з бухгалтерського обліку ПАТ "Укртелеком" станом на перше число поточного місяця про вартість ТМСП як об'єкта передачі, найменування її складових та їх вартість, на ___ арк.

7. Інші документи, підготовлені під час роботи Центральної комісії.

Голова комісії -

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Заступник голови комісії -

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос