Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии дела о наложении штрафа за правонарушение в сфере градостроительной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2015

_____________________________________________________________________________________
(найменування
органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

      _______________
 (дата складання постанови)

                                  _________________________
                                              (місце складання постанови)

Я,  ___________________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності: _____________________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
                                (зазначаються повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника  _____________________________________________

4. Інші відомості _______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада  _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, ___________________ серія _______, N _______________________,

виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________

щодо порушення нею (ним) ______________________________________________________________
                                         (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
_____________________________________________________________________________________,
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                                                   (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись пунктом 8 Порядку накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1995 року N 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 735) (далі - Порядок),

ПОСТАНОВИВ:

На підставі __________________________________________ Порядку справу про накладання штрафу
                                                                 (підпункт, пункт)

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності щодо _____________________________________
                                                                                                                                                                     (повне найменування

______________________________________________________________________________ закрити.
                              юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження. Постанова може бути оскаржена до суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________
юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

Опрос