Идет загрузка документа (357 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии дела об административном правонарушении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.09.2015

_____________________________________________________________________________________
(найменування
органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про адміністративне правопорушення

     _______________
 (дата складання постанови)

                             _________________________
                                      (місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,

розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ____________________________________________________________________________
                                                                   (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія _____, N _____________________, виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________
                                                                                                                                                 щодо порушення нею (ним)

______________________________________________________________________________________
(зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
______________________________________________________________________________________
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись статтями 247, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

На підставі ________________________ статті ____________________________ Кодексу України про
                                        (пункт, частина)                                                                 (стаття)

адміністративні правопорушення справу про адміністративне правопорушення щодо ______________________________________________________________________________ закрити.
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду з урахуванням положень статей 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
______________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

Опрос