Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Судейское досье

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2015
Утратил силу

  

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

Суддівське досьє N ___

_______________________________
(прізвище)

_______________________________
(ім'я)

_______________________________
(по батькові)

Дата початку ведення суддівського досьє

"___" ____________ 20__ року

Дата закінчення ведення суддівського досьє

"___" ____________ 20__ року

1. Загальні відомості про суддю

1.1.

Прізвище

_______________________________

 

Ім'я

_______________________________

 

По батькові

_______________________________

1.2.

Дата народження

_______________________________

2. Інформація, пов'язана з кар'єрою судді

2.1. Інформація про заяви судді, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, укази Президента України, постанови Верховної ради України:

N з/п

Заява судді

Перелік доданих до заяви документів

Рішення ВККСУ, ВРЮ
дата та номер

Указ Президента України, постанова ВРУ

Примітки (інформація щодо оскарження)

 

 

 

 

 

 

2.2. Реєстр копій заяв судді.

N з/п

Заява судді

Дата включення до суддівського досьє

 

 

 

2.2. Відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання судді:

N з/п

N диплома та дата видачі

Спеціальність, кваліфікація

Вчене звання (науковий ступінь)

1.

 

 

 

3. Інформація про результати участі судді в конкурсах на зайняття посади судді

N з/п

Дата звернення судді із заявою

Інформація про допуск до участі в конкурсі

Назва суду, в якому наявна вакантна посада судді

Результат проведення конкурсу

Дата та номер рішення ВККСУ

 

 

 

 

 

 

4. Інформація про результати проходження в Національній школі суддів України спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, підготовки судді упродовж перебування на посаді судді

4.1. Інформація про проходження спеціальної підготовки кандидата на посаду судді:

Період з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

Свідоцтво від "___" ____________ 20__ р. N ____________

4.2. Інформація про підготовку судді упродовж перебування на посаді судді

N з/п

Тематика підготовки

Період проведення підготовки

Місце проведення підготовки

Кількість академічних годин

Результат оцінювання викладачем (тренером)

Номер і дата видачі документа про проходження підготовки

початок

кінець

1

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання судді та регулярної оцінки судді упродовж перебування на посаді

5.1. Інформація про кваліфікаційне оцінювання судді

N з/п

Підстава кваліфікаційного оцінювання судді

Дата проведення кваліфікаційного оцінювання

Результат кваліфікаційного оцінювання судді

Дата та номер рішення ВККСУ

1

 

 

 

 

5.2. Інформація про регулярне оцінювання судді

5.2.1. Інформація про Регулярне оцінювання судді викладачем (тренером) Національної школи суддів України

N з/п

Дата проведення оцінювання

П. І. Б. викладача (тренера)

Результат оцінювання

Заперечення судді щодо результату оцінювання (дата)

Результат оцінювання судді за результатами розгляду заперечення

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Інформація про регулярне оцінювання судді іншими суддями

N з/п

П. І. Б. судді, який проводить оцінювання

Суд

Дата проведення оцінювання

Результат оцінювання

 

 

 

 

 

5.2.3. Інформація про проведення суддею самооцінки

N з/п

Дата проведення самооцінки

Результат оцінювання

 

 

 

5.2.4. Інформація про регулярне оцінювання судді громадськими об'єднаннями

N з/п

Назва громадського об'єднання

Номер судового провадження, в якому проведено оцінювання

Дата проведення оцінювання

Результати оцінювання

 

 

 

 

 

6. Інформація про здійснення викладацької діяльності в Національній школі суддів України

N з/п

Тема проведення заняття

Цільова аудиторія

Період проведення заняття

початок

кінець

 

 

 

 

 

7. Інформація про зайняття суддею адміністративних посад

N з/п

Найменування посади (із зазначенням суду)

Дата та номер документа, на підставі якого суддю обрано на посаду

Період перебування на посаді

Дата та номер документа, на підставі якого суддю звільнено з посади

 

 

 

 

 

8. Інформація про обрання судді до Ради суддів України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції

N з/п

Орган, до якого обраний суддя

Посада судді в органі

Період перебування на посаді в органі, до якого був обраний суддя

Період перебування в органі, куди був обраний суддя

 

 

 

 

 

9. Ефективність здійснення суддею правосуддя

9.1. Загальна кількість розглянутих справ за ____ рік

Вид судочинства

Кількість розглянутих справ

Усього

 

Кримінальні справи

 

Цивільні справи

 

Адміністративні справи

 

Господарські справи

 

Адміністративні правопорушення

 

9.2. Інформація про кількість скасованих рішень за ____ рік

Вид судочинства

Кількість усього

Підстави скасування судового рішення

Порушення норм матеріального права

Порушення норм процесуального права

Не пов'язані з порушенням матеріального і процесуального права

Кримінальні справи

 

 

 

 

Цивільні справи

 

 

 

 

Адміністративні справи

 

 

 

 

Господарські справи

 

 

 

 

Адміністративні правопорушення

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

9.3. Інформація про рішення, які стали підставою для встановлення порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань

N з/п

Рішення національного суду (номер справи та дата прийнятого рішення)

Рішення міжнародної судової установи

Норма, яка визнана порушеною Україною

 

 

 

 

9.4. Інформація про змінені судові рішення за ____ рік

Вид судочинства

Кількість
усього

Підстави зміни судового рішення

Порушення норм матеріального права

Порушення норм процесуального права

Кримінальні справи

 

 

 

Цивільні справи

 

 

 

Адміністративні справи

 

 

 

Господарські справи

 

 

 

Адміністративні правопорушення

 

 

 

Усього

 

 

 

9.5. Інформація про дотримання строків розгляду справи за ____ рік

Вид судочинства

Кількість справ, розглянутих з порушенням стоків розгляду справи

Кримінальні справи

 

Цивільні справи

 

Адміністративні справи

 

Господарські справи

 

Адміністративні правопорушення

 

Усього

 

9.6. Інформація про середню тривалість виготовлення вмотивованого тексту рішення за ____ рік

Вид судочинства

Середня тривалість виготовлення вмотивованого рішення

Усього

 

Кримінальні справи

 

Цивільні справи

 

Адміністративні справи

 

Господарські справи

 

Адміністративні правопорушення

 

9.7. Інформація про судове навантаження за ____ рік

Вид судочинства

Судове навантаження

судді

у суді

у регіоні

Усього

 

 

 

Кримінальні справи

 

 

 

Цивільні справи

 

 

 

Адміністративні справи

 

 

 

Господарські справи

 

 

 

10. Дисциплінарна відповідальність судді

10.1. Інформація про кількість скарг на дії судді за ____ рік

N з/п

Назва органу, до якого надійшла скарга

Кількість скарг

 

 

 

10.2. Інформація про дисциплінарні провадження за ____ рік

N з/п

Інформація про дисциплінарне провадження
(П. І. Б. заявника, дата реєстрації звернення)

Результати розгляду

Дата та номер прийнятого рішення

Примітки
(інформація щодо оскарження)

 

 

 

 

 

11. Дані про відповідність судді етичним та антикорупційним критеріям

11.1. Дані про відповідність витрат, майна судді, членів сім'ї та близьких осіб задекларованим доходам (додаються копії декларації, довідки фіскального органу, документи органу, який проводив перевірку).

N з/п

Період, за який проводилася перевірка

Назва органу, який проводив перевірку

Дата та номер документа, в якому зафіксовані результати перевірки

Результати проведеної перевірки

Примітка

 

 

 

 

 

 

11.2. Дані про відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

N з/п

Дата звернення щодо наявності фактів невідповідності судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції

Орган, до якого надійшло звернення

Особа, від якої надійшло звернення

Рішення, яке було прийняте за результатами розгляду

Примітка
(суть звернення тощо)

 

 

 

 

 

 

11.3. Дані про відповідність поведінки судді правилам суддівської етики.

N з/п

Дата звернення щодо наявності фактів невідповідності поведінки судді правилам суддівської етики

Орган, до якого надійшло звернення

Особа, від якої надійшло звернення

Рішення, яке було прийняте за результатами розгляду

Примітка
(суть звернення тощо)

 

 

 

 

 

 

Доповнити підписом

Опрос