Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Индивидуальная оценочная ведомость [относительно конкурса по привлечению бюджетных средств для предоставления социальных услуг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2015

Замовник соціальних послуг:

_________________________________________________________

Відомості про конкурс:

_________________________________________________________

Соціальна послуга:

_________________________________________________________

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ

Реєстр. N конкурс-
ної
пропози-
ції

Учасник конкур-
су
1

Вартість соціаль-
ної послуги
2, грн

Бали за критеріями оцінки

Сума балів

відповід-
ність учасника конкурсу критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги
3

фінан-
совий стан учасника конкурсу
4

досвід учасника конкурсу у сфері надання соціаль-
них послуг
5

кваліфіка-
ція персо-
налу учасника конкурсу
6

планова кількість отриму-
вачів соціальної послуги
7

вартість соціальної послуги8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бали, що виставляються за критеріями оцінки, мають такі значення:

0 балів - конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки;

1 - 3 бали - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі;

4 - 6 балів - конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки;

7 - 9 балів - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі;

10 балів - конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки.

Дата складання:

    "___" ____________ 20__ року

Член конкурсної комісії

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
1 Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

2 Пропонована учасником конкурсу загальна вартість соціальної послуги.

3 Оцінюється відповідність учасника конкурсу Критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1039.

4 Враховуються: відсутність кредиторської заборгованості; можливість надання соціальної послуги за власний рахунок (з порівнянням вартісної оцінки соціальної послуги, яка може бути надана різними учасниками за власний рахунок); відповідність умовам конкурсу матеріально-технічної бази учасника конкурсу.

5 Враховуються: надання соціальних послуг на підставі раніше укладених цивільно-правових (господарських) договорів; виконання проектів, які передбачали надання соціальних послуг або іншу діяльність соціальної спрямованості щодо соціальних груп та/або окремих категорій осіб, які є потенційними отримувачами соціальних послуг згідно з умовами конкурсу (враховується інформація про результати соціального замовлення, підготовлена замовником соціальних послуг відповідно до пункту 37 Порядку).

6 Враховуються: наявність у персоналу відповідної освіти, проходження курсів підвищення кваліфікації, спеціальних тренінгів тощо, необхідних для надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу; досвід роботи персоналу з надання даної або подібних соціальних послуг отримувачам соціальних послуг, а також досвід роботи або співпраці персоналу з іншими суб'єктами, що надають соціальні послуги.

7 Порівнюється запропонована учасниками конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги у розрізі соціальних груп та/або окремих категорій осіб. Така кількість не повинна бути меншою за чисельність отримувачів соціальних послуг у розрізі відповідних соціальних груп та/або окремих категорій осіб, яка встановлена умовами конкурсу.

8 Порівнюються запропоновані різними учасниками конкурсу: загальна вартість соціальної послуги; співвідношення обсягу прямих і непрямих витрат у вартості соціальної послуги; вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом одного дня (однієї людино-години).

Опрос