Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии производства по делу о невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.09.2015

ПОСТАНОВА
про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року    N ____

______________________________
(місце винесення)

Комісія Мін'юсту з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку); ідентифікаційний код юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (акт перевірки від ___________ N ____),
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)
_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

_____________________________
                             (посада)

_______________
(підпис)

М. П.

__________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________________________
       (особа, яка отримала постанову)

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Примірник постанови отримано:

"___" ____________ 20__ року
      (дата отримання постанови)

Опрос