Идет загрузка документа (278 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Денежный аттестат [служба гражданской защиты]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.09.2015
Утратил силу

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N _______

1. Виданий ___________________________________________________________________________,
                                                                                 (назва органу (підрозділу), який видав атестат)
засвідчує, що _________________________________________________________________________,
                                                                 (посада, спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)
ідентифікаційний номер _________, за посадою було встановлено такі види грошового забезпечення (для встановлення пенсії):

а) оклад за спеціальним званням _________________________________________________________
                                                                                                                             (сума цифрами і словами)

б) посадовий оклад ____________________________________________________________________
                                                                                                               (сума цифрами і словами)

в) надбавка за вислугу років у розмірі _______ % ____________________________________________

г) надбавка за виконання особливо важливих завдань ______ % _______________________________

ґ) премія ______ % _____________________________________________________________________

д) надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя ______ % _____________________________________________________________________________________

е) надбавка за роботу в умовах режимних обмежень _____ % _________________________________

є) _________________________ % ________________________________________________________

ж) ________________________ % ________________________________________________________

з) _________________________ % ________________________________________________________

2. Вислуга років станом на _______________ 20__ року відповідно до наказу ___________________ від _______________ 20__ року N ____ визначена ____ років ________________ місяців _____ днів.

3. Є платником аліментів за рішенням ____________________________________________________,
                                                                                                           (найменування суду, який видав виконавчий лист)
в/л від "___" ____________ 20__ року N ___, у розмірі _______________________________________
на користь ___________________________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові та адреса одержувача аліментів)
аліменти стягнуті по "___" ____________ 20__ року та надіслані одержувачу.

4. Відмітки про нарахування та отримання:

а) матеріальна допомога:

для вирішення соціально-побутових питань за 20__ рік у розмірі ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (сума цифрами та словами)
допомога для оздоровлення за 20__ рік у розмірі ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (сума цифрами та словами)

б) сума нарахованого податку з фізичних осіб ______________________________________________,
сплачена компенсація суми податку з фізичних осіб _________________________________________

Підйомна допомога при переміщенні у _____________________________________ міс. 20__ року з міста ____________________________________ в місто _____________________________________
в сумі ___________________________________ грн.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________________

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
до грошового атестата N __________

Кому надається _______________________________________________________________________,
                                                                       (назва органу (підрозділу), який видав атестат, та його адреса)
підтверджує, що _______________________________________________________________________
                                                                                             (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
пред'явлений грошовий атестат, згідно з яким він задоволений з розрахунку:
оклад за спеціальним званням __________________________ грн по "___" ____________ 20__ року,
посадовий оклад _____________________________________ грн по "___" ____________ 20__ року,
відсоткова надбавка за вислугу років _________________________________________________ грн,
додаткові види забезпечення ____________________________________________________________

5. Має заборгованість __________________________________________________________________
                                                                                                                    (вказати заборгованість)
__________________________________ у сумі _________________________________________ грн,
                                                                                                                                         (цифрами і словами)
яка повинна бути утримана по _______________ 20__ року і вислана за адресою
_____________________________________________________________________________________
                                    (вказати, куди перераховувати або здати на поповнення кредиту в дохід держави)

6. Відповідно до наказу від "___" ____________ 20__ року N ______________ звільнений (усунутий) з посади ____________________________________________________________________ (закінчив військово-навчальний заклад) і зарахований у розпорядження з "___" ____________ 20__ року.

7. Інші відомості:

а) використав відпустку за 20__ рік ________________________________________________________
                                                                                                                                (повністю, частково)

б) задоволений такими видами грошового забезпечення за останньою штатною посадою:

1) оклад за спеціальним званням ___________________________ грн по ________________ включно;

2) посадовий оклад ______________________________________ грн по ________________ включно;

3) відсоткова надбавка за вислугу років у розмірі ____ % _______________________________ грн по ________________ включно;

4) надбавка за виконання особливо важливих завдань ____ % __________________________ грн по ________________ включно;

5) премія _______ % ____________________________________ грн по ________________ включно;

6) надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя ____ % ______________________________________________________ грн по ________________ включно;

7) надбавка за класність ____ % ___________________________ грн по ________________ включно;

8) надбавка за роботу в умовах режимних обмежень ____ % ___________________________ грн по ________________ включно;

9) ___________________________________________________________________________________;

10) __________________________________________________________________________________;

11) __________________________________________________________________________________;

12) ________________ _________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Атестат виданий у зв'язку з ___________________________________________________________
                                                                                                       (переведення по службі, звільнення на пенсію)
"___" ____________ 20__ року

           М. П.

Керівник              ___________________________

Начальник УЕФ  ___________________________

Бухгалтер              ___________________________

Правильність даних, зазначених в атестаті, підтверджую
                                                                                                  _____________________________________
                                                                                                                                        (підпис особи рядового, начальницького складу)
_____________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________________

що становить _____________________________________________________ грн. Сума, яка підлягає відрахуванню на сплату аліментів, у розмірі ____ % грошового забезпечення або ____________ грн.

Рахується заборгованість у розмірі _____________________________________________________ грн.

           М. П.

Керівник підрозділу ________________________

Головний бухгалтер ________________________

Пояснення
щодо порядку заповнення грошового атестата

1. При заповненні в пункті 1 вказуються:

назва органу управління (підрозділу), який видав грошовий атестат, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано атестат;

розмір фактично виплаченого грошового забезпечення особі рядового та начальницького складу за останній період служби (в межах місяця, за який проводиться виплата) з розбивкою по видах.

Поряд із сумою фактично виплачених додаткових видів грошового забезпечення вказуються у відсотках розміри надбавок та доплат, що були фактично встановлені особі відповідно до чинного законодавства (наказів керівника органу управління (підрозділу)).

2. У пункті 2 грошового атестата вказується вислуга років, що була встановлена особі на день звільнення відповідно до наказу органу управління (підрозділу), із зазначенням дати та номера наказу.

3. У випадку, якщо з особи проводиться стягнення аліментів відповідно до виконавчих листів (приписів), відповідні помітки робляться в пункті 3.

4. У пункті 4 грошового атестата вказуються одноразові грошові виплати особі, які були здійснені протягом поточного року, із зазначенням назви одноразової виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо) та фактичної суми виплати.

5. Сума непогашених стягнень за збитки, нанесені особою державі, юридичним або фізичним особам, вказується в пункті 5.

6. У випадку перебування особи в розпорядженні в пункті 6 грошового атестата зазначаються номер та дата наказу відповідного органу управління (підрозділу), згідно з яким особа була зарахована в розпорядження і з якого періоду. Також зазначається остання штатна посада особи рядового та начальницького складу до зарахування в розпорядження.

7. У пункті 7 грошового атестата вказуються інші відомості, що не передбачені пунктами 1 - 6.

У підпункті "б" пункту 7 зазначається грошове забезпечення, що виплачувалось особі за останньою штатною посадою за повний місяць служби.

Опрос