Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор об обеспечении функционирования детского дома семейного типа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.08.2015

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування
дитячого будинку сімейного типу

______________________
(населений пункт)

___ ____________ 20__ р. N ___

_____________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                       про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і батьки-вихователі ____________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                              число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             ким і коли виданий)
які перемістилися з ____________________________________________________________________
                                                                                           (адреса попереднього місця проживання)
та проживають _______________________________________________________________________,
                                                                                              (адреса нового місця проживання)
уклали цей договір про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу, до якого влаштовані:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові дітей)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1. Батьки-вихователі зобов'язуються:

1) у роботі з дітьми дотримуватися вимог законодавства про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

3) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час здійснення соціального супроводження та з відповідними службами у справах дітей, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань відповідно до законодавства;

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це службі у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї;

6) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу.

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців та за діяльність дитячого будинку сімейного типу згідно із законодавством.

3. ___________________________________________________________________________________
                                                       (повне найменування органу, що прийняв рішення про забезпечення _____________________________________________________________________________________
                                                                    функціонування дитячого будинку сімейного типу)

зобов'язується:

1) нести відповідальність за функціонування дитячого будинку сімейного типу та створювати умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства;

2) у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання дитячого будинку сімейного типу, перераховувати щомісяця до 20 числа на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі або виплачувати через державні підприємства поштового зв'язку кошти в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;

3) щомісяця виплачувати грошове забезпечення батькам-вихователям;

4) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу;

5) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.

5. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

6. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

7. Договір укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та відповідної служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

9. У разі повернення сім'ї до постійного місця проживання або переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці цей договір втрачає чинність.

____________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________
про забезпечення функціонування

____________________________________
батьків-вихователів)

____________________________________
дитячого будинку сімейного типу)

____________________________________
(адреса)

____________________________________
(адреса)

____________________________________
(контактний номер телефону)

____________________________________
(розрахунковий рахунок)

____________________________________
(розрахунковий рахунок)

____________________________________
(прізвище, посада керівника органу)

____________________________________
(підпис)

____________________________________
(підпис)

М. П.

____________________________________
(підпис)

Опрос